Ngắm xem cho tỏ Tình Yêu (3)

Awe-and-Wonder-of-God

(Hỏi xem)

Ai làm trái đất xoay vòng,

Vầng trăng chuyển vận sáng trong đêm trường?

Ai làm hoa sắc ngàn hương,

Bướm ong e ấp vấn vương mối tình?

Ai làm cây lá trổ sinh,

Quả ngon, trái ngọn rình rình đua chen?

Trời cao ai khéo thắp đèn,

Cho mẹ lên rẫy, cho em đến trường?

Ai làm nên những giọt sương,

Làm nên tuyết trắng, dẫn đường mây bay?

Ai làm nên những đêm dày,

Làm nên ánh sáng cho ngày lên ngôi?

Ai làm cho gió đưa nôi,

Suối reo, chim hót, cho môi em hồng?

Ai làm ra có từ không,

Từ vô thành hữu, từ đông sang đoài?

Ngắm xem cho hết muôn loài

Ngẫm suy cho tỏ Tình Trời trao ban.

Như Thế, S.J.

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *