Nhìn lại năm qua

nam-qua

Lại một chặng đường năm cũ qua
Thời gian đưa bước, ngoảnh nhìn ta
Cảm tạ ơn đời cho ta sống
Phúc-họa-vui-buồn vẫn còn nhau.

Năm qua để lại bao hạnh phúc
Đong đầy trong những mối tương quan
Thắm đượm tình người trong mọi lúc
Đến cuối đoạn đường phúc chứa chan.

Cảm ơn vì những lúc bình an
Để thấy cuộc đời thật đáng sống
Để trải tình thương cùng gió lộng
Thỏa mộng an bình vẫn ngóng trông.

Năm qua để lại niềm vui mới
Từng khóe môi cười ánh mắt trong
Lòng ta thành thật tình vun xới
Đã sống với nhau thật tấm lòng!

Có khi buồn vương nhiều nước mắt?
Lỗi lầm ngang trái gửi đến nhau?
Tạo vết thương lòng tình lịm tắt?
Thế gian gian thế lòng chắc đau?

Cuộc đời qua rồi một khúc sông
Vui buồn sướng khổ tách được không?
Hãy dặn với lòng hân hoan sống
Chia khổ ly sầu lại phía sau!

-Đình Ngọc-

Kiểm tra tương tự

Nghiệm trải cuộc đời…

                           Có những lúc trên dòng đời ta bước,                            Thấy cô độc, một mình …

Dừng lại và tiếp bước

Cuộc sống vốn là một guồng quay không ngừng nghỉ. Một khi được sinh ra …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *