Những câu “Slogan” của một số Hội Dòng

Các vị sáng lập của các Dòng tu có lẽ không chỉ là những người yêu thơ ca, hay thích triết học, nhưng trên hết, những con người mẫu mực này luôn có cái nhìn hướng về Thiên Chúa, định hình nên một mẫu gương sống động để mọi thành viên trong Dòng noi theo, nhằm có một hướng đi đúng đắn trong những nét linh đạo riêng biệt của Hội Dòng. Điều này thể hiện qua những khẩu hiệu, tạm được gọi như là câu slogan cho chính Hội Dòng họ đã sáng lập.

  1. Dòng thánh Phaolô ẩn tu (The Order of Saint Paul the First Hermit): “Một mình với Chúa”
  2. Dòng Cát Minh: “Lòng nhiệt thành đối với Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh nung nấu con”
  3. Dòng Biển Đức: “Cầu nguyện và lao động”
  4. Dòng Thánh Carthusian (Dòng Thánh Bruno): “Thập Giá đứng vững trong khi thế giới đổi thay”
  5. Dòng Thánh Âu tinh: “Một linh hồn và một trái tim trong Chúa”
  6. Dòng Barnabite: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi”
  7. Dòng Phanxicô: “Hòa Bình và Thiện Hảo”
  8. Dòng Đa Minh: “Ngợi khen – Chúc tụng – Giảng Thuyết”
  9. Dòng Tên: “Cho vinh danh Chúa hơn”
  10. Các Giáo Sĩ Hèn Mọn (Adorno Fathers): “Cho Vinh Danh Chúa Phục Sinh”

Dường như những câu slogan như thế bao tóm tất cả tầm nhìn và sứ mạng của các vị Sáng Lập cho Hội Dòng và cũng là gợi hứng cho mọi Kitô hữu đang kiếm tìm những giá trị cốt lõi để sống đức tin trong thời đại hôm nay.

Kiểm tra tương tự

“Em bỏ tu nhé chị?”

Được phép Bề Trên tôi trở về gia đình để tham dự thánh lễ cưới …

Mối tình trong Giêsu

Hồi còn nhỏ, tôi không nghĩ là mình sẽ tìm hiểu một dòng tu hay …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *