Ta Chọn Gì?

 

Cuộc sống này, có rất nhiều chọn lựa,

Như niềm tin, chấp nhận hay từ chối,

Như thái độ, ta muốn chứng tỏ gì,

Hay tầm với, chọn hướng nào phía trước?

 

Ta có thể, chọn trung thực chính ta,

Như chọn bạn, ai là người ta muốn,

Quyển sách nào, rồi ta sẽ cầm đọc,

Như món ăn, ta chọn khẩu vị gì?

 

Khi khó khăn ta có chọn đương đầu,

Hay bao dung, gởi trao người lầm lỗi?

Bao nhiêu lần ta chọn nói lời yêu,

Có cám ơn trong tình cờ gặp gỡ?

 

Lòng biết ơn, ta có chọn cho đời,

Bao nỗ lực, ước mong ta tìm đến?

Ngày hôm nay, ta có chọn cười duyên,

Gieo thanh thản giữa dòng đời vội vã?

 

Mọi chọn lựa tất nhiên đều có giá,

Có nắm giữ lẫn hoà với buông lơi.

Ta có thể, chọn đi giữa cuộc đời,

Cũng có thể, chọn dừng nơi bến vắng.

 

Quyền chọn lựa hệ tại ở chính ta,

Như phần phúc, cuộc đời này trao tặng.

Đừng đánh rơi, hay gởi trao người khác,

Cũng đừng để, đời quyết định chọn thay.

 

Với tự do, ta hãy biết tung bay,

Biết chọn lấy vùng trời bung đôi cánh.

Những vấp ngã, chẳng thể tránh đó đây,

Nhưng thời gian, ta sẽ dần khôn lớn.

 

Tâm Gia

08 Apr 2021

Kiểm tra tương tự

Thầy đến và đánh thức

Câu chuyện anh La-da-rô sống lại được Tin Mừng thánh Gio-an thuật lại một cách …

THÁNH GIÁ , Nam Châm hút tôi thật chặt vào Chúa

  Thời tiết vào hè bên ngoài thì nắng nóng nhưng lòng tôi băng giá, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *