Inauguration of Fr Nghia22

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 28/01/2023

  CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG   Trong bài Tin Mừng hôm nay, con được …

Tại sao anh em sợ? (Thứ Bảy Tuần 3 Thường niên)

Lời Chúa: Mc 4, 35-41 35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các …