Thiếu Nhi Giáo xứ Sầm Sơn đi Hành Hương Năm Thánh

Nhân dịp Năm Thánh Mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, ngày 20 tháng 08 năm 2018, Giáo xứ Sầm Sơn đã tổ chức cho 200 em thiếu nhi trong Giáo xứ Sầm Sơn, cùng với các em trong giáo họ Hòa Chúng, Nho Quan và Xuân Độ đi hành hương năm thánh. Đồng hành trong chuyến hành hương gồm có Cha Phó Phê-rô Nguyễn Xuân Anh, SJ., cùng với sự cộng tác của quý Sơ và quý thầy. Vào lúc 6h:00, đoàn đã xuất phát đi đến Trung tâm hành hương Thánh Phaolo Lê Bảo Tịnh – Giáo xứ Trinh Hà thăm viếng và Dâng Thánh Lễ Mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. 

Kết thúc Thánh Lễ, đoàn hành hương đến Đan Viện Châu Sơn – Nho Quan. Nơi đây, các em thiếu nhi đã dâng dâng lên Mẹ đóa hoa tươi xinh để tỏ lòng kính yêu Mẹ của những người con bé nhỏ đơn sơ.

Sau trưa, đoàn rời Đan Viện và đi tới Nhà Thờ Đá Phát Diệm để thăm viếng và sinh hoạt chung với nhau. Nơi đây các em đã được học hỏi và giao lưu với những những trò chơi bổ ích và ý nghĩa. 

Đúng 17h30, đoàn hành hương tạm biệt mảnh đất Phát Diệm và quay trở về Giáo xứ Sầm Sơn. Tạ ơn Chúa đã gìn giữ và ban cho đoàn hành hương của chúng con được bình an và đầy ý nghĩa. Xin Chúa tiếp tục đồng hành với chúng con, để đời sống đức tin của chúng con ngày càng lớn mạnh như các Thánh Tử đạo, nhờ vậy, chúng con luôn biết làm chứng cho Chúa trong đời sống hàng ngày của chúng con. Amen.

Ban Truyền Thông Giáo họ Hòa Chúng

Kiểm tra tương tự

Tham gia là một ơn gọi?

Tham gia vào giáo xứ không chỉ là trách nhiệm hay bổn phận, nhưng còn …

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *