Thông báo: Gx. Thiên Thần sẽ khai giảng lớp Giáo lý Hôn nhân và Dự tòng

Giáo xứ Thiên Thần: 600 Xa lộ Hà Nội, P. An Phú, Q.2, TP. HCM.

Giáo xứ Thiên Thần sẽ khai giảng Lớp Giáo lý Hôn nhân và Giáo lý Dự Tòng vào ngày 22 tháng 6 năm 2012.

Kính mời các anh chị chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân hoặc các anh chị thanh niên muốn tìm hiểu về Bí Tích Hôn Phối đến đăng ký tham gia lớp Hôn nhân (Mẫu giấy-đăng-ký- học hôn nhân). Và kính mời các anh chị muốn tìm hiểu để gia nhập đạo Công Giáo đến đăng ký lớp Dự tòng.

Các lớp học sẽ được tổ chức vào buổi tối từ 19h30 – 21h00 (sẽ thông báo lịch học cụ thể sau). Khóa học sẽ kéo dài khoảng 3 tháng đối với lớp hôn nhân và 6 tháng đối với lớp Dự tòng – Hôn nhân. Nếu anh chị không sắp xếp theo chương trình học chung được, xin gặp riêng thầy xứ để sắp xếp thời gian cho thích hợp.

Ghi danh:  Sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 10-6- 2012 cho cả hai lớp trên.

Khai Giảng: Các lớp sẽ khai giảng vào tối thứ 6 ngày 22 – 6 – 2012.

Đ/c: Giáo xứ Thiên Thần, 600 Xa lộ Hà Nội, KP.4, P. An Phú, Q.2, TP. HCM.

Mọi chi tiết xin liên hệ với thầy xứ theo số đt: 01648. 447. 547

Email: [email protected]

Giáo xứ Thiên Thần


Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 58

TTMY 58  

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 56

TTMY 56

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *