Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-03-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01/03/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Thách thức mới

Lạy Cha, con xin khởi đầu ngày sống mới trong tâm tình biết ơn. Mùa Chay là thời gian để trở về với những điều cốt yếu bên trong và bỏ đi những thứ phù phiếm bên ngoài. Trong ngày đầu tháng này, con xin nhớ đến những người liều mất mạng sống mình qua nhiều cách khác nhau vì Nước Trời.

Tin Mừng Mát-thêu (Mt 21,33-46) nói với con về vườn nho, hoa lợi và những người làm vườn. Con đang trồng và thu hoạch điều gì trên đời mình? Con sẽ nghĩ suy về câu hỏi này suốt hôm nay. Con cũng xin dâng lên Cha ngày sống để cầu nguyện theo ý chỉ của ĐGH trong tháng này. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Monthly Day of Prayer for Prayer Intention

A new challenge

Begin this new day with gratitude. Lent is a time to return to what is essential and strip away the superficial. At the start of this new month, keep in mind all those who risk their lives in various ways for the Kingdom of Christ.

The Gospel (Mt 21:33-46) speaks to us about vineyards, fruit, and workers. What are you sowing and harvesting in your life? Don’t rush to answer; reflect on your response througout the day. Offering prayer. Good Father, I know you are with me…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Một khoảng lặng cùng Chúa

Tháng này, ĐGH mời gọi con cầu nguyện cho những vị tử đạo mới, tưởng niệm những ai đã hy sinh mạng sống mình vì vườn nho tuyệt vời và phổ quát của Nước Trời. “Ký ức về những chứng nhân anh hùng cả xưa lẫn nay cho chúng ta một xác tín rằng Giáo Hội là Nhà Của Chúa khi Giáo Hội là ngôi nhà, nơi quy tụ của các vị tử đạo.” (ĐGH Phanxicô) Con dùng các “hoa lợi” của mình để phục vụ anh chị em như thế nào? Con có ý thức được rằng mọi sự đều thuộc về Chúa không? Con xin dâng lên lời cầu nguyện theo ý của tháng này như một lời ca ngợi những vị tử đạo giữa đời thường.

WITH JESUS DURING THE DAY

Pause with the Lord

This month, the Pope invites us to pray for the new martyrs, remembering those who lay down their lives for the great and common vineyard of the Kingdom. “The memory of these ancient and recent heroic witnesses confirms us in the knowledge that the Church is Church if she is the Church of martyrs” (Pope Francis).

How do you put your fruits at the service of others? Are you aware that everything belongs to God? Commend the martyrs of ordinary life by praying the monthly prayer.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Hồi tâm

Đêm dần buông, con gác lại mọi lo toan để làm phút hồi tâm. Con suy ngẫm về tất cả những gì đã diễn ra hôm nay trong tâm tình biết ơn, bởi chắc chắn rằng luôn có một điều nào đó mà con thầm cảm ơn. Con nhận ra được Chúa đã ban cho mình những hồng ân nào? Những trái nho trong khu vườn nội tâm của con có mùi vị gì? Con dành thêm vài phút thinh lặng để suy niệm, cùng dâng tất cả lên Chúa để cầu nguyện theo ý chỉ của ĐGH trong tháng này. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Gathering the day

Review your day, and contemplate in gratitude for all that has happened, for there is always a reason to be thankful.

Ask yourself, what did you recognize as a gift from God? What fruits did you taste from your inner Vineyard?

Offer your day for the Pope’s prayer intention for this month. Our Father.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lời Hằng Sống …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …