Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-07-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05/07/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Tấm lòng rộng mở

Thứ bảy đầu tháng

“Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ” (Mt 9,14-17). Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì một ngày mới nữa được trao ban cho con, xin Ngài biến đổi con để mỗi ngày con giống Ngài hơn một chút.

Lời Chúa hôm nay mời gọi con mở lòng ra, đón nhận những ơn đổi mới từ Chúa Thánh Thần, nhận biết những ân sủng mà Thiên Chúa ban cho nhân loại.

Chúa ơi, xin ban cho con một trái tim rộng mở để đón chờ Chúa Thánh Thần đến, đổi mới những đường lối cũ và dẫn con đến sự thật trọn vẹn của Thiên Chúa, để con dám dâng hiến mạng sống mình vì tình yêu giống Chúa Giê-su đã làm.

Con xin hiệp thông cùng toàn thể Mạng lưới Cầu nguyện Toàn Cầu trong hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Thánh Cha.

WITH JESUS IN THE MORNING

Open Heart

First Friday

“New wine is not poured into old wineskins” (Mt 9:14-17). Be grateful for this new day, and allow those things in you that need renewing to be refreshed through the Life of the Lord.

The Word today invites us to open our hearts to the newness of the Spirit, to that discernment which allows us to know the surprises that God has in store for humanity.

The Spirit renews our old ways, and leads us to the full truth of God. It leads us to offer our life for love, as Jesus did.

Ask the Lord for the grace of an open heart and, with these sentiments in your heart, pray the prayer of offering, joining especially the whole Prayer Network on this day dedicated to pray for the Pope’s prayer intention.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Con thuộc về Ngài

Đức Thánh Cha nói rằng, với Bí tích Xức dầu Bệnh nhân, “Niềm an ủi lớn nhất là Đấng hiện diện trong Bí tích là chính Chúa Giêsu, Đấng nắm lấy tay chúng ta, ôm lấy chúng ta như Ngài đã làm với những người bệnh, và nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta đã thuộc về Ngài và không một điều gì – kể cả sự dữ và cái chết – có thể tách chúng ta ra khỏi Ngài”.

Chúa ơi, xin cho con nhớ lại những ân sủng mang hơi ấm của Ngài, làm con cảm nhận được rằng Chúa luôn ở bên con vào những thời khắc khó khăn nhất trong cuộc đời mình. Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã ban cho con những ân sủng bao la và dịu dàng này.

Con xin hiệp lời cầu nguyện theo ý chỉ của tháng.

WITH JESUS DURING THE DAY

We belong to Him

The Pope tells us that, with the Anointing of the Sick, “The greatest consolation comes from the fact that the one who makes himself present in the Sacrament is the Lord Jesus himself, who takes us by the hand, holds us as he did the sick and reminds us that we already belong to him and that nothing – not even evil and death – can ever separate us from him”.

Reflect on the grace of His closeness, which is within our reach in the most difficult moments of life, and be am grateful for this immense and tender gift.

Conclude your prayer by praying the prayer for the prayer intention of the month.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Ơn nâng đỡ của Chúa

Một ngày sắp trôi qua, con dành những phút cuối ngày để thinh lặng quỳ bên Chúa. Con nhìn lại ngày sống của mình và tạ ơn Chúa vì từng khoảnh khắc Ngài đã ban cho con.

Chúa ơi, con ý thức được sự yếu đuối của mình, xin cho con biết trông cậy vào Chúa, biết phó mình trong tay Ngài.

Xin cho con nhận ra sự hiện diện của Chúa trong mọi khoảnh khắc của ngày sống này, để con luôn nhớ kêu cầu sự nâng đỡ từ Ngài, để con yêu mến và gần gũi Ngài hơn và mang tình yêu của Ngài đến với nhiều người hơn.

Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE NIGHT

The Lord’s help

As the day comes to a close, spend some quiet time with the Lord. Reflect on all that you have lived and be thankful for every moment that God has given you today.

Recgonize the need to surrender ourselves to the Lord, to entrust ourselves to His hands, because alone, too many times we fail.

God already knows what we need, but don’t forget to ask for His help. Ask for the grace to recognize His presence in every moment of your day, that you may love Him more and more and recieve the grace to reflect His love to others.

Our Father

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.


 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Chiêm ngắm Bí tích Thánh Thể qua đôi mắt của 10 vị thánh

Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể và trong Hội thánh Công giáo. …