Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-06-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/06/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Sự vâng phục khởi đi từ tình yêu

Thiên Chúa ban cho con thêm một ngày sống và tiếp tục mời gọi con bước theo kế hoạch yêu thương của Ngài, ở bên Ngài và cộng tác với sứ mạng lòng thương xót của Ngài.

Chúa Giêsu nói: “Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn” (Mt 5,17-19). Lề Luật được Chúa Giêsu làm cho trở nên sâu sắc; không phải chỉ là một tập hợp các quy tắc, Chúa Giêsu muốn con nhìn thấy một con đường dẫn đến một xã hội công bằng hơn xuất phát từ tình yêu. Ngài mời gọi con hiểu rằng việc thực sự tuân theo luật Chúa vượt xa sự tuân thủ đơn thuần, nhưng là tìm kiếm tinh thần của tình yêu thương, lòng trắc ẩn và sự công bình – những điều đáng để chi phối cuộc sống này.

Liệu con có đang làm mọi việc trong tâm thế chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thôi, hay thực hiện với tình yêu thương?

Con dâng lời cầu nguyện hiệp cùng ý chỉ trong tháng.

WITH JESUS IN THE MORNING

Obedience that springs from love

The Lord gives us one more day of life and continues to invite us to follow his plan of love, being with him and collaborating with his mission of compassion.

Jesus says: “I have not come to abolish the law, but to make it complete”. The law of God is being deepened by Christ; beyond a collection of rules, Jesus wants us to see a guide that leads to a more just society that springs from love. He invites us to understand that true obedience to God’s law goes beyond mere compliance, seeking the true spirit of love, compassion and justice that should govern our lives.

Do you live by fulfilling what is due or do you seek to love beyond, putting the personal at the center of everything?

Pray the offering prayer for the prayer intention of the month.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Tín thác vào Chúa

Con dành vài phút giữa ngày để được nghỉ ngơi và đặt trái tim mình gần bên Thánh Tâm Chúa.

ĐTC Phanxicô nhắn nhủ với con rằng: “Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta con đường để bước theo Ngài, đó là con đường của tình yêu thương. Các điều răn của Ngài không đơn giản chỉ là một hệ tư tưởng, những điều mãi chỉ là một thứ trừu tượng và phi thực tế. Trái lại, các giới răn của Chúa Giêsu thì luôn được canh tân, bởi chính Ngài đã thực thi các điều răn ấy trước, bằng chính nhục thể của Ngài, và cũng nhờ thế mà luật yêu thương đã được khắc ghi trong trái tim của con người, một lần và mãi mãi.”

Chúa Giêsu mời gọi con sống yêu thương, một tình yêu luôn tìm kiếm điều tốt lành nơi người khác, không bao giờ tự cảm thấy thoả mãn nơi chính mình nhưng biết mở ra cho tha nhân. Con tự hỏi mình: Con có thể làm gì để ngày càng lớn lên trong tình yêu?

Con dâng lời cầu nguyện theo ý chỉ của tháng này, cùng chậm rãi thầm thì: xin cho con một thói quen nhìn nhận người khác không phải trên ích lợi mà họ mang lại, nhưng là trên những giá trị thể hiện nơi chính con người của họ.

WITH JESUS DURING THE DAY

Trusting in God

Pause this afternoon to meet the Lord and place your heart close to His.

Pope Francis tells us that “in this way, Jesus shows us the way to follow him, the way of love. His commandment is not a simple precept, which always remains something abstract or external to life. Christ’s commandment is new, because he first of all fulfilled it, he gave it flesh, and thus the law of love is written once and for all in the heart of man”.

Jesus invites us to live a love that seeks the good of the other, that is not satisfied with its self but goes out… ask yourself… in what ways do you feel invited to grow in love?

Pray the prayer of the month… saying slowly his words… “to have as a norm not the usefulness of the other, but the value in itself that the person represents”…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Biểu lộ của tình yêu

Vào buổi tối, con tự hỏi: hành động của con hôm nay phản ánh tinh thần yêu thương và nhân ái như thế nào theo luật Chúa? Con dành một chút thời gian để xem lại ngày của mình, để câu hỏi này vang vọng và soi sáng con.

Giờ phút này, xin Chúa ban cho con ơn hiểu biết sâu sắc về luật của Ngài như một cách thể hiện tình yêu và là sự hướng dẫn cho hành động của con. Xin cho ân sủng này trở thành sức mạnh để tìm kiếm công lý, tình yêu và lòng thương xót khi con tương tác với người khác. Con có thể đặt mục tiêu gì cho bản thân để phát triển theo chiều kích này vào ngày mai?

Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Expressions of love

In the evening, ask yourself: how do your actions today reflect a spirit of love and compassion dictated by God’s law? take some time to review your day and let this question resonate and illuminate it.

Take this moment to ask God for a deep understanding of his law as an expression of love and a guide for your actions. May this grace be the strength to seek justice, love and mercy in your interactions with others. What goal can you set for yourself to grow in this sense, for tomorrow?

Our Father

 

​ 

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.


 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Chiêm ngắm Bí tích Thánh Thể qua đôi mắt của 10 vị thánh

Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể và trong Hội thánh Công giáo. …