Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-12-2023

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/12/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Tha thứ
Con hân hoan bắt đầu một ngày mới. “Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho mộtai trong những kẻ mọn này phải mất.” (Mt 18: 12-14). Con tràn ngập lòng biết ơn sự tha thứ điềukiện của Chúa, cùng can đảm nhìn vào những điểm yếucủa mình để xem con đã làm tốt hơn bao nhiêu, vớinhiều tình yêu lòng quyết tâm hơn. Con cầu xinChúa củng cố tính khiêm nhường biến con thành mộttrong những người mọn. Hiệp cùng ý cầu nguyệncủa Đức Thánh Cha, con xin từ bỏ tất cả những con cảm thấy khó tha thứ, để thể học từ những ngườikhuyết tật rằng yếu đuối thực sự việc thiếu tình yêuthương. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Forgive
Rejoice at the beginning of a new day. “In the same way your Father in heaven is not willing that any of these little ones should perish.” (Mt 18:12-14). Filled with gratitude for the Lord’s ever unconditional forgiveness, take courage to look at your weaknesses and how much you can do better, with more love and determination. Ask the Lord to strengthen your humility, to make you one of the little ones. Surrender all that you find difficult to forgive, for the prayer intentions of the Holy Father, so that you may learn from people with disabilities that true weakness lies only in the lack of love. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Một ánh nhìn thương cảm
Con dừng lại một chút tập trung trái tim mình vào sứmạng của lòng thương xót cho thế giới con đangthông phần với Chúa Kitô. Đây ánh nhìn của ChúaGiêsu hướng đến những người Ngài gặp gỡ: một cáinhìn dịu dàng, thương xót, đặc biệt đối với những ai bị loại trừ khỏi sự chú ý của các nhà chức sắc tôngiáo thậm chí những người thẩm quyền tôn giáovào thời của Ngài. vậy, mỗi khi cộng đồng Kitôgiáo biến sự thờ ơ thành gần gũi, biến sự loại trừthành thuộc về, Giáo Hội đã hoàn thành sứ mạng tiêntri của mình.” (ĐTC Phanxicô)

WITH JESUS DURING THE DAY

A compassionate gaze
Pause for a moment and refocus your heart on the mission of compassion for the world that you share with Christ. “This was Jesus’ gaze towards the people he encountered: a gaze of tenderness and mercy, especially towards those who were excluded from the attention of the powerful and even the religious authorities of his time. Therefore, every time the Christian community transforms indifference into closeness and exclusion into belonging, she fulfills her prophetic mission.” (Pope Francis)

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Phiên bản tốt nhất 
Con phục hồi sức mạnh của mình trong lời cầu nguyệnbuổi tối, cất cao lời tạ ơn Chúa một ngày sống, những người con đã gặp trong ngày hôm nay. Cáinhìn của con về họ như thế nào: đó ánh mắt của Chúahay của con? Con tập trung vào căn tính sâu xa của họ, hay vào vẻ bề ngoài của họ? Đâu điều con đánhgiá quan trọng hơn: tài năng hay khiếm khuyết của họ? Con cầu xin ơn tha thứ đã thiếu lòng nhân ái củaChúa, con bắt đầu lại vào buổi sáng ngày hôm sau bằngcách giúp đỡ người khác phát huy hết khả năng củamình. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

The best version 
Recover your strength in evening prayer and thank God for this day of life, and for those you met today. What was your view of them: God’s or yours? Did you focus on their deep identity or on their appearances? Did you give more importance to their gifts or to their defects? Ask forgiveness if you lacked the compassionate heart of the Lord, and start your morning again by helping others to make the best of themselves. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …