Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-02-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, THỨ 4 LỄ TRO

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Vẻ ngoài phản chiếu nội tâm

Hôm nay Giáo Hội bước sang một mùa Phụng Vụ mới, Mùa Chay, là thời gian để cầu nguyện và phản tỉnh bản thân. “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng” (Mt 6,1). Vào thứ tư Lễ Tro này, con hồi tâm và nhìn ra đâu là điều con cần thay đổi bên trong để những hành động bên ngoài phản chiếu được sự tốt lành bên trong. Cùng với Mẹ Maria, con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của ĐTC, và xin Mẹ chỉ dẫn con trong suốt hành trình Mùa Chay này. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

The Exterior Reflects the Interior

Today we begin a new liturgical season in the Church, Lent. A time of prayer and reflection. “Be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven” (Matthew 6:1). On this Ash Wednesday, look into your heart and see what needs to change within it so that your external actions reflect the goodness within. Offer this day, with the Mother of Jesus, for the Pope’s prayer intention, and ask for her guidance during this Lenten journey. Our Father.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Chăm sóc giảm nhẹ

Con dành thời gian để dừng lại và ở bên Chúa. “Cha nghĩ đến những điều tốt lành được thực hiện bởi những trung tâm chăm sóc giảm nhẹ, nơi mà những bệnh nhân hấp hối nhận được sự hỗ trợ cả về y tế, thể lý lẫn tinh thần, để họ có thể sống giai đoạn cuối đời một cách có phẩm giá, được an ủi bởi sự hiện diện của những người thân yêu. Cha ước mong rằng những trung tâm như vậy sẽ tiếp tục trở thành nơi mà ‘liệu pháp về phẩm giá’ được thực hiện cẩn thận, từ đó nuôi dưỡng tình yêu và tôn trọng sự sống” (ĐTC Phanxicô). Sáng danh…

WITH JESUS DURING THE DAY

Palliative Care

Take some time to pause and be with the Lord. “I think of how much good is done by palliative care centers, where terminally ill patients receive qualified medical, psychological, and spiritual support so that they can live the final phase of their earthly life with dignity, comforted by the presence of their loved ones. I wish that these centers continue to be places where the ‘therapy of dignity’ is practiced with care, thus nurturing love and respect for life” (Pope Francis). Glory Be.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Can đảm và vui tươi

Con hồi tâm và nhìn lại cách con đã sử dụng sự tự do của mình trong hôm nay. Con trân quý và biết ơn tình yêu mà con đã được nhận lãnh và có thể trao đến cho mọi người. Những khoảnh khắc nào trong ngày con đã trải qua với lòng can đảm, hy vọng và tinh thần vui vẻ? Thái độ của con ra sao trong những khoảnh khắc ấy? Con dừng lại để cảm nếm và cảm tạ vì những trải nghiệm của sự tự do này. Con quyết tâm nuôi dưỡng lòng can đảm và tinh thần vui tươi vào ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Courage and Good Humor

Calm your heart and look back to see how you have lived your freedom today. Appreciate the love you have given and received. What moments of this day have you experienced with courage, hope, and good humor? What attitudes arose from it? Pause to savor and be thankful for this experience of freedom. Commit yourself to cultivating courage and good humor tomorrow. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Suy Tư Tin Mừng CN3PS: Ôm Lấy Đấng Phục Sinh

Tin Mừng Chúa Nhật 3 Phục Sinh hôm nay tiếp nối những lần hiện ra …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Năm chiếc …