Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-04-2024

 

   TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/04/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Lương thực hằng sống

Con bắt đầu tuần mới với tấm lòng biết ơn và sẵn sàng bước đi với Chúa Giêsu bất cứ nơi nào Người mời gọi. “Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh.” (Ga 6,22-29).

“Chúa Giêsu mặc khải chính Người là lương thực, nghĩa là điều thiết yếu và cần thiết cho cuộc sống hằng ngày, không có Người chúng ta không thể sống được” (ĐTC Phanxicô). Hàng ngày con dành sự quan tâm đến ai hoặc điều gì? Định hướng của con là gì? Ước mong đôi mắt con chỉ hướng về Chúa và Người là nguồn sống duy nhất của con.

Trước khi bắt tay vào công việc, con dâng lời cầu nguyện cho những người nữ đang làm việc, rèn luyện và đấu tranh để những người khác cũng có thể làm như vậy.

WITH JESUS IN THE MORNING

Life-giving food

Begin this new week with a grateful heart, ready to walk with Jesus wherever he calls you. “Work not for food that perishes, but for food that lasts and gives eternal life” (Jn 6:22-29).

“Jesus reveals Himself as bread, that is, what is essential, what is necessary for daily life, without Him, we cannot live” (Pope Francis). On what or whom do you set your eyes on daily? What is your north and compass? ‘May you have eyes only for the Lord. May he be your only nourishment’.

Before diving into your tasks today, pray the offering prayer for the women who work, train and struggle so that others can do the same.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Dưỡng nuôi lời cầu nguyện

Con tĩnh lặng đôi chút và nhắc nhở bản thân rằng Năm Cầu Nguyện này là cơ hội để đào sâu đời sống cầu nguyện của mình. “Những ai cầu nguyện cho toàn thế giới sẽ gánh trên vai mình những đau buồn và tội lỗi” (ĐTC Phanxicô). Hôm nay, con cầu nguyện những người phụ nữ mang lòng dũng cảm và tình yêu của họ đến với toàn thế giới. Cầu mong lời cầu nguyện của con mang lại ơn an ủi và nâng đỡ họ trên hành trình của mình.

“Sự hiện diện của phụ nữ cũng phải được đảm bảo ở nơi làm việc và ở những nơi khác nhau, nơi đưa ra những quyết định quan trọng, cả trong Giáo hội lẫn trong các cơ cấu xã hội” (ĐTC Phanxicô).

Con dâng lời cầu nguyện theo ý chỉ tháng này cho những người nữ.

WITH JESUS DURING THE DAY

Nourishing prayer

Take a moment of silence and be reminded that this Year of Prayer is an opportunity to deepen your prayer life. ” Those who pray for the whole world, carry on his/her shoulders its sorrows and sins” (Pope Francis). Today, place on your shoulders the women who bring their courage and love to the whole world. May your prayer bring them comfort and sustain them on their journey.

“The presence of women must be guaranteed also in the workplace and in the various places where important decisions are made, both in the Church and in social structures” (Pope Francis).

Pray the monthly prayer for women.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Dưỡng nuôi cuộc sống

Khi màn đêm buông xuống, con lắng đọng và dành một chút thời gian để đặt mình trước sự hiện diện của Chúa. Hôm nay con biết ơn về điều gì? Con suy ngẫm về những ân sủng con đã nhận được, những khoảnh khắc gặp gỡ, những khuôn mặt, những địa điểm… Hôm nay con đã nuôi dưỡng bản thân bằng điều gì? Đâu là điều đọng lại trong trái tim con?

Nguyện xin Chúa trở nên lương thực nuôi dưỡng con và giúp con biết tìm kiếm Người trong mọi việc mà con đảm nhận vào ngày mai.

Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Nourishing life

As evening falls, slow down and take a moment to place yourself in the presence of the Lord. What do you want to be grateful for today? Reflect on the graces you received, the moments of encounter, the faces, the places… What have you nourished yourself with today? What has remained in your heart?

May the Lord be your nourishment, may you seek only Him in everything you undertake tomorrow.

Our Father.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Con có …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Trở nên …