Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-12-2023

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/12/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Mở ra những con đường mới
Hôm nay con được thử thách để nhận ra Chúa Giêsutrong đời sống của mình. Chúa Giêsu nhiều vị tiên tri đã thay đổi thế giới bằng cách dám đi theo những con đường mới đổi mới ánh nhìn cũng như trái tim củamọi ngườiNhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến rồi họ không nhận ra, lại còn xử vớiông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ họ như thế.” (Mt 17, 12). Xin cho con biết nhìn cuộcđời mình qua lăng kính cầu nguyện cởi mở với thanhân. Đặc biệt, xin cho con biết để tâm đến ngườikhuyết tật, như ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trongtháng nàyLạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Opening new paths
Today I am challenged to recognize Jesus in my own life. Jesus and many of the prophets changed the world by daring to undertake new and transforming paths for the eyes and hearts of people. “But I tell you that Elijah has already come, and they did not recognize him, but did to him whatever they pleased. So also the Son of Man will certainly suffer at their hands.” (Mt 17:12). May I know how to look at my life with the lens of prayer and be open to others. In particular, may I pay attention to people with disabilities, as the Pope wishes for this month. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Sự hòa nhập
Con tạm ngưng mọi việc suy ngẫm trong khi đọcnhững lời này của ĐTC Phanxicô: “Không sự hòanhập nếu thiếu trải nghiệm về tình huynh đệ hiệpthông lẫn nhau. Không sự hòa nhập nếu vẫn một khẩu hiệu, một công thức được sử dụng trong cácbài phát biểu đúng đắn về mặt chính trị, hoặc mộtbiểu ngữ cần được chiếm đoạt. Sẽ không sự hòanhập nếu không sự chuyển đổi trong thực tiễnchung sống mối tương quan“. Ước việc tìm kiếmchỗ cho tất cả mọi người trong Bàn Tiệc Nước Trời kim chỉ nam cho con suốt ngày sống

WITH JESUS DURING THE DAY

Inclusion
Pause and reflect while you read these words of Pope Francis: “There is no inclusion if the experience of fraternity and mutual communion is missing. There is no inclusion if it remains a slogan, a formula to be used in politically correct speeches, a banner to be appropriated. There is no inclusion if there is no conversion in the practices of coexistence and relationship”. May finding a place for all at the table of the Kingdom guide the rest of your day.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Trước hết yêu thương
Một ngày nữa dần khép lại. Cảm tạ Chúa những ơnban đặc biệt con đã nhận được. Con nhìn lại tất cảcác cuộc gặp gỡ trong hôm nay. Họ đã để lại cho con những ? Con nhìn ngắm lại lòng mình, nhớ lại nhữnganh chị em đã gặp. Con tôn trọng những người con đã gặp, gạt đi những thành kiến không? Con ghi nhớmục đích ý cầu nguyện của tháng này không? Con thưa chuyện với Chúa một lát ngày mai xin Ngài ban cho con trái tim của Ngài, để con được nhìn thấy anhchị em mình bằng đôi mắt của Ngài. Trước khi đi ngủ, con suy ngẫm lại mục đích của mìnhKính mừngMaria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Love first
Close your day. Give thanks for any special graces you have received. Review all your encounters today. What did they leave you with? Look in your heart at the people who crossed your path. Did you value those you met, avoiding prejudices? Did you keep in mind your purpose and intention for the month? Talk to the Lord for a while and ask for his heart for tomorrow, to see your brother and sister with his own eyes. Before you go to rest, reflect on your purpose. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Phục vụ …

3 trở ngại có thể ngăn cản chúng ta cầu nguyện

Dù có nhận ra hay không, chúng ta có thể chọn không cầu nguyện vì …