Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-09-2023

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/09/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Con bắt đầu ngày mới này với thái độ biết ơn, nhớ đến bao lần Thiên Chúa đã dang rộng vòng tay yêu thương ấm áp của Ngài dành cho con. Chúa Giêsu dạy con về sự tha thứ và tầm quan trọng của việc tha thứ cho anh chị em mình. Tha thứ bao nhiêu lần? Có phải bảy lần chăng? “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” (Mt 18, 21-35). Những lời này thử thách người Kitô Hữu rèn luyện một con tim sẵn sàng tha thứ không giới hạn, như Thiên Chúa đã thứ tha vậy. Lạy Cha chúng con…

.

WITH JESUS IN THE MORNING

Forgiveness
Begin the day with an attitude of gratitude, remembering all the times in which the Lord stretched out his loving arms to us. Jesus teaches us about forgiveness and the importance of forgiving others. How many times? I do not say to you, up to seven times, but up to seventy times seven”” Mt 18:21-35. These words challenge us to cultivate a heart willing to forgive without limits, just as God forgives us. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Con dừng lại và suy ngẫm về thái độ của con trước sự tha thứ. Con có sẵn lòng cởi bỏ những bực tức đố kỵ của con đối với người khác? Hôm nay, xin cho con biết mở lòng đón nhận tình yêu và ân ban của Thiên Chúa, biết quảng đại tha thứ cho những ai xúc phạm đến con, để từ đó con có thể cảm nghiệm được tự do đích thực và sự hòa giải trong các mối tương quan của mình. Như ĐGH Phanxicô nói: “Sự tha thứ là tấm lụa tình yêu: với từng người chúng ta thì được tha thứ nghĩa là được yêu thương, bất kể những giới hạn và tội lỗi của bản thân mỗi người”. Lạy Chúa, xin cho con cảm nghiệm được sự tha thứ của Chúa và những lần con đã được thứ tha, để con cũng biết tha thứ cho anh chị em xung quanh mình.

WITH JESUS DURING THE DAY

Forgive and be forgiven
Pause and reflect on your attitudes toward forgiveness. Are you willing to release your grudges against others? Be open today to learn of God’s love and grace, generously forgiving those who have offended us, so that we may experience true freedom and reconciliation in our relationships. As Pope Francis says, forgiveness is a satin of love: to be forgiven is to be loved for who we are, despite our limitations and our sins”. Experience, today, forgiveness in your life.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi màn đêm buông xuống, con gác lại mọi thứ và chuẩn bị tâm hồn để gặp gỡ Ngài, lạy Chúa. Giây phút nghỉ ngơi này là một món quà vì con có thể ở một mình bên Chúa, kề cận tâm hồn bên Chúa. Hôm nay con tự hỏi liệu mình có thể bỏ qua được những khó chịu dù nhỏ hay lớn khi con phải sẻ chia với anh em mình không? Con có thể tha thứ và bước tiếp không? Xin giúp con làm dịu trái tim, gieo rắc hòa bình bằng cách tha thứ luôn luôn. Xin trông chừng con trong lúc con nghỉ ngơi, lạy Chúa. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As evening falls, I begin to close my work and I am ready to meet you, Lord. This moment of rest and pause is a gift because I can be with you alone, heart to heart. Today I wonder if I have been able to forgive the small or big discomforts that I have felt when sharing with my brothers. Have I been able to forgive and move on? Help me to soften my heart, to sow peace by forgiving as many times as necessary. Watch over me during my rest, Lord. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Suy Tư Tin Mừng CN3PS: Ôm Lấy Đấng Phục Sinh

Tin Mừng Chúa Nhật 3 Phục Sinh hôm nay tiếp nối những lần hiện ra …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Năm chiếc …