Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-02-2024

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/02/2024
CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

​Lòng nhiệt thành mong manh
Ngày mới bắt đầu, con bày tỏ lòng biết ơn về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong tâm hồn con. “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25,45). Con muốn phục vụ Chúa; con tuyên bố sẵn sàng, nhưng lòng nhiệt thành của con rất mong manh, và con nhanh chóng quên yêu thương anh chị em mình như yêu mến Chúa. Con cầu xin Chúa trợ lực để con tin vào Lời Ngài, rằng yêu thương anh em là yêu Chúa, rằng chăm sóc anh em là chăm sóc Ngài, rằng chờ đợi anh em là chờ đợi Ngài. Con xin ơn đức tin. Cùng với Đức Maria, con dâng những việc làm trong ngày hôm nay cho những người bệnh nan y và những người chăm sóc họ. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING
​Fragile Enthusiasm
As the day begins, express gratitude for the presence of Jesus in your heart. “Truly, I say to you, as you did it to one of the least of these my brothers, you did it to me” (Matthew 25:45). We want to serve the Lord; we declare our readiness, but our enthusiasm is fragile, and we quickly forget to love our brothers and sisters as we love Him. Ask for help in believing His words, that loving our brother is loving Him, that caring for him is caring for Him, that waiting for him is waiting for Him. Request the grace of faith. With Mary, offer the deeds of this day for the terminally ill and those who care for them. Hail Mary
— ∞ + ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY
​Con tận dụng giây phút thinh lặng, bình tĩnh và nghỉ ngơi, cũng như suy ngẫm về những lời của Đức Thánh Cha. “Chữa trị người bệnh không chỉ đơn giản là áp dụng các loại thuốc và liệu pháp thích hợp. Ý nghĩa chính của nó không chỉ giới hạn ở việc tìm kiếm sự phục hồi sức khỏe. Động từ Latin ‘curare’ có nghĩa là: hỗ trợ, chăm sóc, quan tâm, chịu trách nhiệm cho người khác, cho anh em. Chúng tôi, các linh mục, phải học hỏi rất nhiều từ điều này bởi vì Thiên Chúa mời gọi chúng tôi làm điều đó. Các linh mục tồn tại để chăm sóc, để chữa lành.” Sáng danh…

WITH JESUS DURING THE DAY
​Take advantage of this moment of silence, of calm and rest, and reflect on the words of the Pope. “Healing the sick is not simply the application of the appropriate drugs and therapies. Nor is its primary meaning limited to seeking the recovery of health. The Latin verb ‘curare’ means: to assist, to care, to take care, to take responsibility for the other, for the brother. We priests must learn a lot from this because God calls us to it. Priests exist to care, to heal.” Glory be
— ∞ + ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI
​Một ngày khác
Con nhìn lại và suy ngẫm về ngày hôm nay. Con tỏ lòng biết ơn về những khoảnh khắc mang lại cho con sự bình yên và vui vẻ. Con nhớ lại và thưởng thức chúng một lần nữa. Con cầu xin Chúa chỉ cho con những thử thách chính mà con phải đối mặt hôm nay. Con đã phản ứng thế nào với chúng? Con có hành động với tự do, cảm nhận được tình yêu, niềm hy vọng và sự tin tưởng không? Con có cảm thấy khó chịu không? Học hỏi từ kinh nghiệm con đã trải qua hôm nay, con nguyện xin Chúa ban cho con ngày mai ơn cần thiết để con biết hành động với sự tự do nội tại. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT
​Another Day
Look back and reflect on your day. Express gratitude for the moments that brought you peace and joy. Recall and savor them once again. Ask God to show you the main challenges you faced today. How did you respond to them? Did you act with freedom, feeling love, hope, and trust? Did you feel uneasy? Learning from what you experienced today, ask that tomorrow the Lord may grant you the grace you need for your day, to act with inner freedom. Hail Mary
3
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Làm điều thiện …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Phục vụ …