Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-06-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/06/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Kho báu của Ngài

Một ngày mới được ban cho chúng con để tìm kiếm ý Chúa. Bài đọc trong ngày hôm nay hướng tới sự phân định về việc chúng ta trao tặng những điều có giá trị cho ai: “Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em” (Mt 7,6;12-14). Đó là lời mời gọi nhận thức về những kho báu mà con đang gìn giữ, cách con sử dụng nó, và liệu con chia sẻ rộng rãi với những ai.

Đức Thánh Cha nói rằng: “Câu trả lời trước thách thức do tình trạng di cư đương đại đặt ra có thể được tóm tắt trong bốn động từ: chào đón, bảo vệ, cổ vũ và hội nhập… gần gũi với những người chúng ta thấy đang gặp khó khăn… nhận ra sự đau khổ của người khác và ngay lập tức hành động để xoa dịu, chữa lành và cứu rỗi tha nhân”.

Lạy Chúa, xin cho tình liên đới với những người đang cần giúp đỡ nhất là một tiêu chí hướng dẫn con chia sẻ “kho báu” của mình.

Con dâng lời cầu nguyện cho ngày sống hôm nay lên đến Chúa.

WITH JESUS IN THE MORNING

Treasures

A new day is given to us to seek God’s will. The reading of the day points to discernment about to whom we give what is valuable: “Do not give the holy things to dogs” (Mt 7:6,12-14). It is an invitation to discernment about the treasures we keep, how we use them and with whom we share them.

The Pope tells us that “the response to the challenge posed by contemporary migration can be summed up in four verbs: to welcome, protect, promote and integrate…to be close to those we see in difficulty…to recognize the suffering of others and immediately take action to alleviate, heal and save.

Solidarity with those most in need is a criterion that guides us to share our treasures.

Offering prayer.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Quy tắc Vàng

Trưa nay, con dừng lại một lúc để gặp gỡ Chúa. Một trong những chủ đề khác được nhắc đến trong bài đọc hôm nay là Quy tắc Vàng: làm cho người khác những gì con muốn họ sẽ làm cho con.

Đoạn văn này là một lời mời gọi đến lòng nhân ái, như ĐTC Phanxicô đã chỉ ra: “Những người tử tế là một ‘phép lạ’, là ‘một ngôi sao giữa bóng tối’. Họ là những người thay đổi thế giới”. Con xin đặt cho mình một số mục tiêu để cải thiện lòng tốt với tha nhân – con có thể bắt đầu với những người đã phải rời bỏ quê hương. Biết bao lần con – chúng con – gặp họ trong cộng đoàn của mình, trong giáo xứ, trong nhà nguyện, để xin được giúp đỡ!

Con dâng lời cầu nguyện của tháng cho Chúa.

WITH JESUS DURING THE DAY

Golden Rule

It is time to meet the Father. Another of the themes worked on in today’s reading is that of the Golden Rule: to do unto others as I would have them do unto me.

This passage is an invitation to kindness, as Pope Francis points out: “Kind people are a “miracle”, “a star in the midst of darkness”. They are the ones who change the world”. Set yourself some goals to improve in kindness to others, you could start with those who have had to leave their home. How many times we meet them in our communities, in the parish, in the chapel, asking for our help!

Pray the prayer of the month.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Giá trị của Phúc âm

Lạy Thiên Chúa tình yêu và công lý, khi kết thúc ngày hôm nay, con cầu nguyện để trái tim và hành động của con luôn được phản ánh tình yêu và mệnh lệnh của Chúa – là đối xử với người khác như con mong muốn được đối xử.

Xin truyền cảm hứng cho con trở thành người ủng hộ những người di cư và tị nạn, những người đang tìm kiếm sự an toàn và một cuộc sống tốt đẹp hơn giữa chúng con. Con có hành động theo cách phản ảnh các giá trị Tin Mừng hay không?

Xin cho con biết bằng những cách nào con có thể góp phần tạo ra một cộng đồng thân thiện và công bằng hơn cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người di dân?

Con kết thúc ngày hôm nay và thời gian cầu nguyện này bằng Kinh Lạy Cha. Lạy Cha chúng con, …

WITH JESUS IN THE NIGHT

Gospel Values

God of love and justice, as we conclude this day, we pray that our heart and actions will always reflect your love and your command to treat others as we wish to be treated.

Inspire us to be advocates for migrants and refugees, those who seek safety and a better life among us. Have we acted in a way that reflects Gospel values?

In what ways can we contribute to creating a more welcoming and just community for all, especially those who have been displaced?

Close the day and this time of prayer by praying an Our Father.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.


 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Chiêm ngắm Bí tích Thánh Thể qua đôi mắt của 10 vị thánh

Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể và trong Hội thánh Công giáo. …