Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-03-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26/03/2023

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Ngày Chúa nhật hôm nay, con phó thác nơi Cha. Tình yêu vô biên của Cha khiến con ngạc nhiên theo vô vàn cách khác nhau, với bao điều khó khăn và ơn lành con lãnh nhận. “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.” (Ga 11,27). Giống như Maria và Mac-ta, xin cho con biết cách tìm kiếm Chúa Giêsu và dâng lên Người những khó khăn của con, vượt qua nỗi sợ hãi và sống bằng lương thực ân sủng. Con xin dâng những niềm vui và nỗi buồn của ngày hôm nay để cầu nguyện cho ĐTC Phanxicô và cho những ý định của Ngài. Lạy cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

On the Lord’s day, with so many things that escape me and are given to me, I offer myself to God and His infinite love that surprises me in a thousand different ways. Yes, Lord. I have come to believe that you are the Messiah, the Son of God, the one who is coming into the world” (Jn 11:27). Like Mary and Martha, I ask to know how to seek Jesus and offer him my difficulties, overcoming fears and living with the food of grace. I offer the joys and sorrows of this day to Pope Francis and for his intentions. Our Father.…

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con xin dành khoảng thời gian này để lắng nghe con tim mình. Con sẽ làm gì trong ngày sống hôm nay? Con đã đối xử với người khác như thế nào? Lắng nghe và chào đón anh chị em là một dấu hiệu của việc theo Chúa. Lạy Chúa, xin cho con biết mở rộng con tim và đôi tai của mình cho những người cần đến mình ngày hôm nay. Con tiếp tục ngày sống.

WITH JESUS DURING THE DAY

On the Lord’s day, with so many things that escape me and are given to me, I offer myself to God and His infinite love that surprises me in a thousand different ways. Yes, Lord. I have come to believe that you are the Messiah, the Son of God, the one who is coming into the world” (Jn 11:27). Like Mary and Martha, I ask to know how to seek Jesus and offer him my difficulties, overcoming fears and living with the food of grace. I offer the joys and sorrows of this day to Pope Francis and for his intentions. Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào cuối ngày, con thinh lặng trước sự hiện diện của Chúa và cảm tạ Ngài, vì đã ở bên con. Con lắng đọng tâm trí, tưởng tượng con là anh Ladarô trong đoạn Tin mừng hôm nay. Con tự vấn: Điều gì trong con, trong sâu thẳm nơi con vẫn còn lạnh lùng, vô hồn, bị chôn vùi, cần được ơn cứu rỗi? Con cầu Chúa thứ tha, và thân thưa với Ngài về những gì con đã nhận ra nơi mình. Con đặt một mục tiêu cụ thể nào đó cho ngày mai. Kính mừng Maria.

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of the day, I stop myself in His presence and I give him thanks for being with me. I listen to the silence and imagine that I am Lazarus in today’s gospel passage. I question before him: what in me or in my existence remains cold, lifeless, buried, and in need of salvation? I ask forgiveness and confide in the Lord with what I disovered in my heart. I mae a concrete goal for tomorrow. Hail Mary.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Phục vụ Thiên …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Kho báu đích …