Tông đồ Cầu nguyện, 27.12.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 27-12

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, Đấng giàu lòng thương xót, con nhìn lên Cha ngày hôm nay. Con xin dâng lên tất cả tâm tư, lời nói và hành động của con cho ý chỉ cầu nguyện của tháng này, xin cho những người dấn thân vào công việc phục vụ và truyền giao đức tin, có thể tìm được ngôn ngữ phù hợp với các hoàn cảnh của thời đại khi đối thoại với các nền văn hóa. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Merciful Father, I look to you this day. I offer all my thoughts, words and deeds for the intention of this month, that people, who are involved in the service and transmission of faith, may find, in their dialogue with culture, a language suited to the conditions of the present time. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Thiên Chúa yêu chúng ta. Ngài kéo chúng ta lại gần Ngài với sự dịu dàng bằng cách sinh ra trong nghèo hèn và mỏng dòn yếu đuối, giữa chúng ta, như chúng ta” (ĐGH Phanxicô) Chúa ơi, xin cho chúng con biết đáp trả tình yêu của Người bằng chính tình yêu của con.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“God is in love with us. He draws us to him with tenderness by being born poor and fragile among us, like one of us.” (Pope Francis) May I respond, Lord, to your love with my own love in return.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi màn đêm đến, con cảm nhận được rằng Chúa ở bên cạnh con. Con dâng tất cả niềm vui vì sự hiện diện của Chúa và con cầu xin ân sủng của Người để con có thể thấm nhuần vào từng cử chỉ, hành động của con, trong mọi sự lựa chọn, trong từng khoảnh khắc của đời sống con. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As evening comes, I feel that you are next to me, Lord. I offer you the joy of your presence and I ask you the grace to incarnate it into every gesture of mine, in all my choices and in every moment of my life. [Hail Mary]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 20-05-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 20-05-2023 (Ga 16, 23b-28) Thật, Thầy bảo thật anh …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-05-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/05/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con bắt …

Một bình luận

  1. Con cam ta CHUA .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *