Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-11-2023

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28/11/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Vẻ bề ngoài

Cảm tạ Chúa vì một bình minh mới này, con chuẩn bị sống cùng với niềm vui, ở lại trong chiều sâu của mọi sự. “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” (Lc 21,5-9). Xin cho con không để mình bị mắc kẹt bởi những vẻ bề ngoài chóng qua, cũng như những khó khăn nhất thời. Xin cho con có thể đọc được những dấu chỉ của thời đại và tin tưởng vào thời điểm của Chúa, nhận ra Chúa ở nơi Ngài tỏ hiện cho con. Con xin dâng ngày mới này theo ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Appearances

Thank you Lord for this new dawn, I prepare to live it with joy, remaining in the depths of things. “The day will come when all that you behold will be thrown down, leaving not one stone upon another” (Lk 21:5-9). May I not allow myself to be trapped by passing appearances, nor by momentary hardships, may I be able to read the signs of the times and trust in your times, recognizing you where you let yourself be seen. I offer you the day for the Pope’s prayer intention. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Vẻ bề ngoài

Cảm tạ Chúa vì một bình minh mới này, con chuẩn bị sống cùng với niềm vui, ở lại trong chiều sâu của mọi sự. “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” (Lc 21,5-9). Xin cho con không để mình bị mắc kẹt bởi những vẻ bề ngoài chóng qua, cũng như những khó khăn nhất thời. Xin cho con có thể đọc được những dấu chỉ của thời đại và tin tưởng vào thời điểm của Chúa, nhận ra Chúa ở nơi Ngài tỏ hiện cho con. Con xin dâng ngày mới này theo ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha. Lạy Cha chúng con… 

WITH JESUS DURING THE DAY

Appearances

Thank you Lord for this new dawn, I prepare to live it with joy, remaining in the depths of things. “The day will come when all that you behold will be thrown down, leaving not one stone upon another” (Lk 21:5-9). May I not allow myself to be trapped by passing appearances, nor by momentary hardships, may I be able to read the signs of the times and trust in your times, recognizing you where you let yourself be seen. I offer you the day for the Pope’s prayer intention. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Đồng hành cùng nỗi khổ đau

Chiều nay, con hiệp cùng Đức Thánh Cha cầu nguyện cho trẻ em đang phải chịu hậu quả của sự dữ trên thế giới. “Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho các trẻ em mồ côi và chạy trốn khỏi chiến tranh; cho những người đang đau khổ vì nạn đói trên khắp thế giới, thiếu sự chăm sóc y tế, bị lạm dụng và bạo lực; cho những người bị từ chối quyền được sinh ra. Chúng ta hãy bảo vệ tất cả trẻ em!” Con cầu nguyện cùng với Đức Thánh Cha.

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

Accompanying the pain

We join the Holy Father this afternoon in his prayer for children suffering the consequences of evil in the world. “Let us pray together for the children left orphaned and fleeing war; for those who suffer throughout the world because of hunger, lack of medical care, abuse and violence; for those who have been denied the right to be born. Let us protect all children!” Let us pray together with the Pope.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …