Tông đồ Cầu nguyện, 3.12.2018, Thánh Phan-xi-cô Xavie

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03-12

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha là Đấng giàu lòng thương xót, con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho những nhà truyền giáo đang loan truyền Lời Chúa, cho họ có thể chạm đến trái tim của tất cả mọi người bằng lời nói của mình như tấm gương thánh Phanxicô Xavie, một nhà truyền giáo vĩ đại loan truyền Tin Mừng đích thực. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Merciful Father, I offer you this day for whoever proclaims your Word as a missionary, that they may speak to the hearts of all people in the example of St. Francis Xavier, a great missionary of your Gospel, spreading the Good News in an authentic way. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Tình yêu của Chúa Giêsu giống như ‘GPS – hệ thống định vị toàn cầu cho tâm hồn’ luôn dẫn đường chỉ lối cho chúng ta đến với Chúa và với trái tim của mọi người xung quanh một cách chính xác nhất” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin tình yêu của Chúa chỉ dẫn cho con trở thành nhà truyền giáo trong cuộc sống hằng ngày.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“The love of Christ is like a ‘spiritual GPS’ that guides us unerringly towards God and towards the heart of our neighbor.” (Pope Francis) Lord, may your love guide me forward to be a missionary in everyday life.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi ngày hôm nay kết thúc, con xem xét lại những gì đã xảy ra và nhận ra rằng, mỗi giây phút trôi qua con đều có Ngài bên cạnh. Lạy Chúa, Ngài luôn mang ánh sáng đến nơi nào còn tăm tối. Xin chiếu soi vào con đường dẫ con đến với Ngài, để con có thể chỉ dẫn mọi người bước trên con đường đó. Kính Mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I retrace what has transpired and recognize every moment when I found you were near to me, Lord. You bring light where it is lacking. Enlighten the path that leads me to you so that I can show it to others. [Hail Mary]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Giới thiệu Phút Hồi Tâm: “Từ Tro Bụi Đến Vinh Quang”

Mùa Chay là thời điểm Thiên Chúa dành tặng cho con cái của mình, trao …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ánh sáng Con …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *