Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-01-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 30/01/2023

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Trong giây phút cầu nguyện đầu ngày, con suy ngẫm những lời Chúa Giêsu nói với người đàn ông mà Ngài đã giải thoát khỏi thần ô uế: “Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương anh như thế nào.” (Mc 5,1-20) Liệu con có thể làm chứng cho mọi người biết Chúa đã xót thương con nhiều bao nhiêu chăng? Thiên Chúa muốn giải thoát từng người, và Ngài mời gọi con loan truyền điều ấy. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con được nên bạn hữu, nên tông đồ của Ngài qua cầu nguyện, và luôn sẵn sàng cho sứ mạng của lòng thương xót của Chúa. Con xin dâng ngày sống của con hôm nay lên Cha, để cầu nguyện cho các nhà giáo dục, đặc biệt là một người thầy, người cô, hoặc người anh chị em nào đó mà con nhớ đến. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

This morning I can pray with the words of Jesus to the possessed person whom he freed from an impure spirit (Mk 5, 1-20): “Go home to your loved ones, tell them everything the Lord has done for you in his mercy.” Can I, too, testify of how the Lord has shown me mercy? He wants to free each one of us and calls me to announce it. Lord Jesus, make me your friend, your apostle through prayer, available for your mission of compassion. I offer you my day and pray for the educators: I can mention the name of one or the other whom I know more particularly. Our Father

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Lúc giữa ngày, con dừng lại và suy ngẫm lời của ĐTC Phanxicô: “Như trong quá khứ, thậm chí cả ngày nay, với sự khôn ngoan và tính nhân văn của các truyền thống tôn giáo, chúng ta muốn trở thành tác nhân kích thích cho hành động giáo dục đổi mới để có thể làm gia tăng tình huynh đệ toàn cầu trong thế giới hôm nay.” Lạy Chúa, con xin phó thác tất cả những ai làm giáo dục cho Chúa. Ước gì họ biết dạy về tình huynh đệ hơn là sự ganh đua.

WITH JESUS DURING THE DAY

I pause and listen to the words of Pope Francis: “As in the past, even today, with the wisdom and humanity of our religious traditions, we want to be a stimulus for a renewed educational action that can to increase universal brotherhood in the world.” Let us entrust all educators to the Lord, so that they teach fraternity more than competition.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Ngày đang dần tàn, lạy Chúa, con đến trước nhan Ngài để nhìn lại những gì con đã trải qua hôm nay. Khi nhớ lại từng khoảnh khắc trong ngày, từng gương mặt con đã gặp gỡ: Cảm xúc nào đã dậy lên trong con? Con đã trở nên chứng nhân lòng thương xót, tình yêu vô bờ của Cha cho ai đó trong hôm nay chưa? Nếu có, lạy Cha, con xin dâng lời tạ ơn Cha. Nếu chưa, thì chính con đã cản trở bàn tay Cha làm việc nơi trái tim của một ai đó rồi. Lạy Cha rất khoan nhân, xin thương xót và tha thứ cho con. Nguyện xin Thần Khí Cha ngự đến và ở lại trong con, giúp con dọn lòng sẵn sàng cho sứ mạng của Cha vào ngày mai.

WITH JESUS IN THE NIGHT

The day is coming to an end and here I am, Lord, to reread under your gaze what I have experienced. I let the hours of the day pass by, faces crossed: what feelings inhabit my heart? Have I been able to be today with someone the witness of your mercy, of your limitless love? If so, thank you, Lord. If, on the contrary, I blocked your action in the heart of a person, have mercy on me. And may your Spirit come and dwell in me, tomorrow, to make me available for your mission.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Sự vâng phục …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Hãy trở nên …