Tông Đồ Cầu Nguyện, 31-01-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 31/01/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Cùng với Cha Thánh Gioan Bosco
Vào ngày cuối cùng của tháng này, con dâng lời cầunguyện với tất cả mọi người trong Mạng lưới Cầunguyện Toàn cầu của ĐGH, mang trong lòng ý định ngài ủy thác cho mỗi người chúng con: xin Chúa ThánhThần giúp con nhận ra các đặc sủng khác nhau trongcộng đoàn Kitô hữu. Con dâng lời cầu nguyện này nhờlời chuyển cầu của Thánh Gioan Bosco, vị Thánh quanthầy Giáo hội mừng kính hôm nay, vị Thánh đặc sủng thực sự trong việc giáo dục giới trẻ. Liệucon tin rằng con cũng một đặc sủng chưa? con sống ân sủng đó như thế nào: bằng cách phục vụ chotha nhân, hay bằng cách chôn vùi đặc sủng hoặc trở nênkiêu căng món quà mình được ban cho nhưngkhông? Xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con! LạyCha chúng con… 

WITH JESUS IN THE MORNING

With St. John Bosco 
On this last day of the month, let us pray with all the people of the Pope’s Worldwide Prayer Network, carrying in our heart the intention that he entrusts to us: that the Spirit may help us to recognize the different charisms in the Christian community. Let us pray this prayer through the intercession of St. John Bosco, whom the Church celebrates today, and who had a true charism for the education of young people. Do you believe that you too have a charism? And how do you live it: by putting it at the service of all, by burying it or by making this gift a source of pride? May the Holy Spirit enlighten us all! Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Cầu nguyện 
Bây giờ giữa trưa, con dừng lại hướng mắt vềChúa. Con dâng cho Ngài công việc trong ngày, cùngdâng các dự án của con, xin Ngài giúp con thực hiện tấtcả. Con suy niệm những lời này của ĐTC Phanxicô: “Hãy hết sức cẩn thận: trọng tâm sứ mạngcủa Giáo hội cầu nguyện. Nhiều việc thể hoànthành, nhưng không cầu nguyện thì chúng khôngthành công. Trọng tâm phải lời cầu nguyện”. 

WITH JESUS DURING THE DAY

Pray
It is midday, stop and turn your gaze towards the Lord. Give Him the work of your day, your projects: offer them to God and ask Him to help you carry it all. Meditate on these words of Pope Francis: “Be very careful: the heart of the Church’s mission is prayer. Many things can be done, but without prayer they do not work. The heart is prayer.”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Ngày hôm nay tháng Giêng sắp kết thúc. Đâu điều khi con trải qua trong ngày này đã mang lạiniềm vui nguồn cảm hứng? Cảm tạ Chúa, nhữngthời điểm nào khó khăn hơn khi con khép mình lạitrước tình yêu sự tin cậy của Ngài không? Con cầuxin ơn tha thứ, con đặt trọn niềm tin rằng Chúa đanglắng nghe con. Chỉ Ngài mới thể mở rộng trái timcon, dạy cho con biết yêu thương. Ngày mai mộtngày mới đang chờ đợi: con sẽ dâng lên Chúa những mang lại niềm vui, những lẽ khiến con lo lắng. Con phó thác thân con nơi lòng dịu dàng của MẹMaria. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

This day and the month of January are coming to an end. What have you experienced on this day that gives you joy and inspiration? Thank the Lord, have there been more difficult times, when you have closed yourself to His love and trust? Ask the Lord for forgiveness, place all your trust in Jesus Hear. He alone can open your heart and teach you to love. Tomorrow a new day awaits you: present to God what gives you joy, what perhaps worries you. Entrust yourself to the tenderness of Mary, your Mother. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …