Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 04/09/2022


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con khởi động một ngày sống mới với thử thách để yêu thương. Con tạ ơn Chúa Giê-su về sứ mạng của lòng thương xót mà Ngài đã giao phó nơi con. Chúa hứa sẽ đền đáp tất cả những gì mà con đã từ bỏ vì tình bạn với Ngài. “Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,25-33). Vậy, điều gì ngăn cản con được triển nở trong tình yêu thương, sự hiểu biết, sự tôn trọng và lắng nghe người xung quanh? Con nguyện dâng lời cầu nguyện và một cử chỉ yêu thương cho ý chỉ tháng này. Lạy Cha chúng con…

 

WITH JESUS IN THE MORNING

You start a new day with a new challenge to love. Thank Jesus for the mission of compassion he entrusts to you. The Lord promises to repay all that you have given up with his friendship. “He who does not renounce all his goods cannot be a disciple of mine” (Lk 14:25-33). What things prevent you from growing in love, understanding, respect, and listening to your neighbor? Offer your prayer and a gesture of love for the prayer intention of the month. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Buổi tối ngày hôm nay, con dành ít thời gian để được hiệp thông với Chúa, và nghỉ ngơi trong Ngài chốc lát. Con đang trải qua hành trình của cuộc đời mình như thế nào? Chúa Giê-su ban sự sống dồi dào cho con, và muốn con hiệp thông với Ngài để trao ban sự sống đó cho tha nhân, như thể tất cả mọi người là anh em con, là bố mẹ con hay là bạn đời con. “Sự cam kết để thấu hiểu, để thúc đẩy và để bảo vệ sự sống của mỗi con người bắt nguồn từ tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa.” (ĐTC Phanxicô). Ai cần tình bạn nơi con? Con trò chuyện về điều này với Chúa, và tiếp tục ngày sống hôm nay.

WITH JESUS DURING THE DAY

This evening connect with the Lord resting in him for a moment. How are you going through the journey of your life? Jesus has life for you in abundance and wants you to work with Him to give it to others as if everyone were your brother, your mother, your father, or your spouse. “The commitment to understand, promote and defend the life of every human being draws its impulse from this unconditional love of God.” Pope Francis. Who needs your friendship? Discuss this with the Lord and continue your journey.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi ngày sống đang dần kết thúc,con hồi tưởng lại những điều đã khiến con xúc động nhất trong hôm nay. Những cảm xúc nào đang có trong con? Lạy Cha, xin tạ ơn Ngài vì đã đem đến với con những người bạn đã cùng con chia sẻ ngày sống. Con có hiện diện cùng và giúp đỡ họ không? Nếu có thể, con hãy xem liệu những người cần con hôm nay có thể tin tưởng vào con hay không. Con nguyện xin Chúa tha thứ cho những việc làm thiếu đi tình yêu thương của con. Vào ngày mai, con sẽ lưu ý đến những cử chỉ quan tâm cụ thể mà con có thể làm cho những người sống với con, hay cùng con sẻ chia công việc. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

As the day comes to an end, bring to mind what struck you the most today. What feelings were inside you? Thank God for the people you’ve shared the day with. Were you present to and with them? If you can, see if those who needed you today were able to count on you. You can ask for forgiveness for what was not love and make a note for tomorrow of some concrete gesture of care you can do for those who live with you or share work with. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Món quà của …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Làm điều thiện …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *