Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 05/08/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Con điểm tô một ngày mới với lời tạ ơn Chúa. “Thời ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giê-su”(Mt 14,1-12). Chính những điều Chúa Giê-su đã nói và làm khiến người ta bàn tán về Ngài. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả việc trở thành chủ đề của những lời bàn tán chính là niềm vui mà Chúa đã mang lại cho mọi người ngang qua những lời nói và việc chữa lành của Ngài. Ngài đã cho họ tự do! Chúa đã giải phóng con khỏi điều gì? Phải chăng là thói kiêu ngạo và tính ích kỷ? Con xin tạ ơn Chúa vì Ngài hiền lành và khiêm nhường, và chỉ những tấm lòng biết ơn mới có thể thay đổi thế giới. Con dâng các công việc của ngày hôm nay theo ý của ĐGH Phanxicô. Lạy Cha chúng con

 

WITH JESUS IN THE MORNING

I give color to the beginning of the day giving thanks. “At that time Herod the tetrarch heard of the reputation of Jesus” (Mt 14:1-12). What Jesus did and said made the whole world talk about him. But more important than being a topic of conversation is the joy he brought people with words and healings. He set them free. From what does the Lord free me? Maybe egoism and egocentrism? I give thanks that He is good, and that only grateful hearts can change the world. I offer the works of this day for the intentions of Pope Francis. Our Father…

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

 

Con tạm dừng lại để gặp gỡ Chúa. Con ghi chú lại cách con đang làm mọi việc và hướng con đang đi. “Làm sao có thể biết ơn Chúa khi một người không thể tận hưởng những món quà nhỏ bé của mình mỗi ngày, khi một người không biết dừng lại trước những điều đơn giản và dễ chịu mà anh ta tìm thấy ở mỗi bước chân?” (ĐGH Phanxicô, Tông huấn Chúa Ki-tô đang sống, §146). Phải có một tấm lòng biết ơn mới có thể thay đổi thế giới. Chỉ những người có lòng biết ơn mới trân trọng từng giây phút được ban cho. Chỉ những người mang tấm lòng biết ơn mới luôn tỉnh thức trong mọi hoàn cảnh. Con đã tạ ơn Ngài vì những món quà nhỏ được nhận hôm nay chưa? Con xin dâng lời tạ ơn Chúa. Xin cho con luôn mang một tấm lòng biết ơn, vì chỉ như vậy con mới có thể tới gần Chúa hơn.

 

WITH JESUS DURING THE DAY

Pause in your day to meet the Lord. Take note of how you are doing and in which direction you are going. “How can someone who is not capable of enjoying his little gifts of each day be grateful to God, and who does not know how to stop before the simple and pleasant things that he finds at every step?” (Pope Francis, Christus Vivit §146). Only one who is grateful changes the world. Only those who are grateful leave in a hurry. Only those who have a grateful heart break the drowsiness of the sofa. Have you given thanks for the small gifts of this day? Be thankful. Don’t let go of the thread of gratitude for it will lead you to Jesus.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Lạy Chúa, tối nay con xin dâng lên Chúa ĐTC Phanxicô, Đấng kế vị Thánh Phêrô cùng với tất cả môn đệ của Chúa, xin Chúa gìn giữ các ngài. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã thắp sáng Đức Tin trong con, ánh sáng Đức Tin ấy đã dẫn con đi qua những ngày tăm tối. Con tạ ơn Chúa vì tình yêu của Ngài dành cho con, và vì tất cả những sự tốt lành con được chứng kiến ngày hôm nay như những người con đã gặp, một cử chỉ yêu thương hay một ánh nhìn bao dung. Xin Chúa thứ tha nếu con đã vô tình hay cố ý coi thường lòng tốt của người khác. Ngày mai, xin cho con được trở thành ánh sáng của Ngài. Mẹ Maria ơi, con xin dâng ngày mai lên Mẹ. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

Tonight, the successor of Peter, in the company of a multitude of your disciples, watches over you, Lord. I thank you for this sea of faith, whose light overcomes the darkness. I thank you for your love for me, and for all the good things I have witnessed today: the people I have met, a gesture of love, a look of compassion. I ask your forgiveness if I have taken the goodness of others for granted. Tomorrow, I will be another light in your sea. With Mary, I trust my day. Hail Mary…

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Tha thứ và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lớn lên trong …