TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 07/10/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

            Cầu nguyện cho Thượng Hội Đồng Thế Giới
Giáo hội mời gọi hãy cầu nguyện cho tiến trình Thượng Hội Đồng và dâng mọi sự lên Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo hội. Lạy Mẹ Maria, người Mẹ luôn che chở con, xin cho con biết trông cậy nơi Chúa, ẩn nương trong vòng tay của Mẹ. Con có lần hạt Mân Côi không hay con nghĩ đó là điều đã lỗi thời để tỏ bày lòng mến? Con có cầu nguyện với Mẹ Maria không? Con cầu nguyện cho Thượng Hội Đồng như thế nào? Con lắng đọng tâm hồn mình và dâng lên một mầu nhiệm Kinh Mân Côi để cầu nguyện cho tiến trình của Thượng Hội Đồng, cho dân Chúa nhận thức được tầm quan trọng của Thượng Hội Đồng và cho những Kitô hữu được đồng hành với Giáo hội qua lời cầu nguyện. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

            For the Synod
The Church has invited us to pray for the synodal process and to place it under the protection of the Virgin Mary, Mother of the Church. Put yourself in the presence of God, throw yourself in Mary’s arms. She is the Mother who protects you. Do you pray the Rosary, or do you think it is something outdated from popular religiosity? Do you pray to Mary? How has my prayer for the Synod been? Go deep into your heart and pray today a mystery of the Rosary for the synodal journey, so that the people of God may be aware of the importance of the synodal process and that we, the Christian faithful, may accompany it with a prayerful attitude. Our Father

— ∞  +  ∞ —

            Cầu nguyện.
Khi bước vào nhà thờ, thật bình thường khi con bắt gặp những bậc cao niên đang lần hạt Mân Côi. Họ không phải là chính trị gia, kỹ sư hay doanh nhân lớn nhưng họ có trong tay sức mạnh để thay đổi thế giới. “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (Lc 10,17-24). Con có thực sự tin rằng lời cầu nguyện có thể thay đổi cuộc đời con, hay con chỉ hạn chế bản thân trong việc thực hiện những yêu cầu tối thiểu để không thất bại? Con có thường cầu nguyện với Mẹ Maria không? Con chạy đến với Mẹ Maria để xin Mẹ dẫn con đến với Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Con dâng một kinh Kính Mừng để cầu nguyện cho Thượng Hội Đồng.

WITH JESUS DURING THE DAY

Praying
When you enter a church it is normal to find older people praying the rosary. They are not politicians, engineers or big businessmen. But they have in their hands the power to change the world. “I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and learned and revealed them to the simple” (Lk 10:17-24). Do I really believe that prayer can change my life, or do I limit myself to fulfilling the minimum requirements so as not to fail? Do I pray to Mary? Go to her and ask the Mother to lead you to her Son. Pray the Hail Mary for the Synod. The power of the Gospel is in your hands today

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

            Giây phút này, con mở rộng lòng mình và dành chút thời gian để biết ơn những gì con đã trải qua ngày hôm nay. Lạy Đức Trinh Nữ Maria, xin Mẹ chuyển lời cầu nguyện của con đến Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Trái tim con đang cảm thấy như thế nào? Hôm nay con có để Chúa Giêsu sống trong mình không? Liệu con đã cầu nguyện cho anh chị em mình chưa? Xin Đức Mẹ Mân Côi chuyển cầu để những người cần đến sự giúp đỡ nhất có thể cảm nhận được tình yêu và sự hiện diện của Chúa. Lạy Mẹ Maria, xin giúp con bước theo Thánh Tử của Mẹ với trọn tấm lòng vào ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

            I open my heart now. I take some time to be grateful for what I lived today. Take my words, Virgin Mary, towards your Son Jesus. How is my heart now? Did I let Jesus live in me today? Did I pray for my brothers and sisters? Ask Our Lady of the Rosary to intercede for us to live in our hearts for those who need it the most in order to feel His love and presence. Help me Mother Mary to follow your Son with my heart for tomorrow. Hail Mary.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Tha thứ và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lớn lên trong …