Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 15/07/2022

 

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Khi bắt đầu một ngày sống mới, con chuẩn bị tâm hồn để có một cái nhìn huynh đệ chào đón tất cả những người anh em. Tình yêu thương mà con dành cho người khác là dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của Đấng Phục Sinh trong con. ĐTC Phanxicô nói rằng: “Luôn luôn là một điều kỳ diệu khi lòng thương xót Chúa tỏa ra trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, thúc đẩy chúng ta yêu thương những người lân cận.” “Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội” (Mt 12, 7). Hôm nay, con xin chia sẻ lòng thương xót Chúa qua một cử chỉ yêu thương với những người cao tuổi. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

When you start your day, prepare to have a fraternal look towards everyone that welcomes them as brothers. The compassionate love you have for others is a sign of the presence of Christ in your relationships. “It is always a miracle that divine mercy radiates in the life of each one of us, prompting us to love our neighbor,” Francis tells us. “If they understood what mercy I want means and not sacrifices, they would not condemn the innocent” (Mt 12:7). Have today a gesture of love with the elderly with whom you share. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dành đôi chút thời gian để nghỉ ngơi giữa ngày và điều chỉnh lại trái tim mình. Sáng hôm nay, con đã kinh nghiệm lòng thương xót như thế nào với những người làm con khó chịu? Con đã biết cách lắng nghe và dành chỗ cho họ vào giữa ngày của mình chưa? “Những câu chuyện của các vị cao niên mang rất nhiều ý nghĩa cho các trẻ em và những người trẻ, vì chúng kết nối họ với lịch sử sống của cả gia đình, khu phố và đất nước” (ĐTC Phanxicô). Lắng nghe người khác là tạo không gian, cho phép anh chị em bước vào cuộc sống của con. Khi con lắng nghe là lúc con đang tự làm giàu cho mình bằng câu chuyện của họ, và trao ban thời gian của mình. Con khởi động lại ngày sống với quyết tâm lắng nghe nhiều hơn.

WITH JESUS DURING THE DAY

Take a break in the middle of the day to calibrate your heart. How have you experienced today compassion for people who make you uncomfortable? Have you known how to listen and make room for them in the middle of your day? “The stories of the elderly do a lot of good for children and young people, since they connect them with the lived history of both the family and the neighborhood and the country” (Pope Francis). Listening to others is making space, allowing the brother and sister to enter our lives. When you listen you enrich yourself with the other and donate your time. Restart your day with a commitment to listen more.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con hít thở thật sâu và nhìn lại một ngày đã trải qua. Đặt tất cả sự thinh lặng vào trái tim của chính mình. Những trải nghiệm nào trong ngày mà con đã thực sự hài lòng và khiến con cảm thấy hạnh phúc? Những sự việc đã để lại trong con thông điệp gì? Con xin được ghi nhớ mọi việc. Giờ đây trong con đọng lại những cảm xúc nào khi màn đêm đang dần buông xuống? Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì một số ân sủng đặc biệt mà con đã nhận được trong ngày, và xin Chúa chữa lành tâm hồn của những người cần sự tha thứ từ con, đặc biệt nếu họ là những người lớn tuổi. Con đặt ra một quyết tâm cho ngày mai. Kính mừng Maria

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take a deep breath and look back upon the day. Put all your attention on your heart. What experiences of the day have been resonating throughout? What message do the day’s events have for you? Identify specific instances and take note of what you discover. What feeling remains in you at the end of the day? Give thanks for some special grace received today, and ask the Lord to repair the hearts of those who needed your forgiveness today, especially if they are older people. Take heart for tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Trong giông tố …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Phục vụ Thiên …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *