Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 16.04.2022

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

 

 

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Trong sự thinh lặng của Thứ bảy Tuần Thánh này, con dâng lời tạ ơn Chúa vì sự hy sinh lớn lao của Ngài dành cho Tình Yêu. Hôm nay các Nhà Tạm đều trống, và các nhà thờ không được trang hoàng; dường như Ngài không ở đó. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho những ai không có đức tin, cho những ai khốn đốn vì thiếu hy vọng, và cho những ai khao khát lòng bác ái, con nghĩ về những bối cảnh khác nhau, nơi mà tất cả những điều này trở thành hiện thực và xảy ra trên khắp thế giới. Trong tình hiệp nhất cùng ĐTC Phanxicô, con xin dâng những lời cầu nguyện, những công việc, niềm vui và đau khổ của ngày hôm nay theo ý chỉ cầu nguyện của ĐGH. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

In the silence of this Holy Saturday, I thank the Lord for his sacrifice for Love. Today the tabernacles are empty and the churches are unadorned; it seems that the Lord is not there. I propose to pray throughout the day for those who do not have faith, for those who are crushed by the lack of hope, and for those who are thirsty for charity, imagining the different contexts in which all this happens around the world and becomes real. In heartfelt union with Pope Francis, I offer the prayers, works, joys and sufferings of this day for his intentions. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Thánh Irênê thành Lyon kể rằng, Áp-ra-ham, trước khi nghe tiếng Thiên Chúa, đã tìm kiếm Ngài ‘với trái tim cháy bỏng khát khao của ông’, và ‘ông rảo khắp mặt đất để tìm xem Thiên Chúa ở đâu’, cho đến ngày ‘Thiên Chúa đầy lòng thương xót tỏ mình ra cho ông, kẻ đi tìm Ngài trong đơn độc và thinh lặng'” (ĐTC Phanxicô, Thông điệp Lumen Fidei, §35). Con sẽ luôn giữ điều này trong lòng suốt thời gian thinh lặng thiêng liêng của Thứ Bảy Tuần Thánh này.

WITH JESUS DURING THE DAY

“St. Irenaeus of Lyons says that Abraham, before hearing the voice of God, was already looking for Him ‘with the ardent desire of his heart’ and ‘went all over the world, wondering where God could be,’ until ‘God had pity on him who, alone, sought him in silence’” (Pope Francis, Lumen Fidei §35). I will keep this in my heart during the spiritual silence of this Holy Saturday.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con khép lại ngày sống hôm nay, một ngày kết thúc được ghi dấu bằng Lễ Vọng Phục Sinh, con nhớ lại những ân sủng đã nhận được. Con muốn tạ ơn Chúa vì điều gì? Con nhìn lại ngày hôm nay để nhận ra những khoảnh khắc khi con cống hiến hết mình, khi con cộng tác với người khác, bằng sự giúp đỡ, quan tâm và an ủi họ. Liệu tình yêu có là tâm điểm của những cuộc gặp gỡ ấy không? Lạy Cha, xin cảm tạ Ngài vì khả năng phục vụ và yêu thương, vì được cộng tác trong sứ mệnh thương xót của Ngài. Kính Mừng Maria

WITH JESUS IN THE NIGHT

I close the day that is now coming to a end, an end marked by the Easter Vigil, and I recall the graces received. What do I want to thank the Lord for? I look at my day to recognize the moments when I gave my best, when I collaborated with others, when I was able to help, care, and comfort them. Was it love that was at the center of my encounters? I thank the Lord for the possibility of serving and loving, collaborating in his mission of compassion. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Theo chân Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *