Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 18/01/2023

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

 

Lạy Cha, một ngày mới đã đến, con tín thác ngày sống này vào Cha. Con bắt đầu ngày mới bằng việc đọc và suy niệm lời của Người: “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?” (Mc 3, 1-6). Lời ấy thật mạnh mẽ cho đời sống đức tin của chúng ta! Chúa Giêsu muốn nói điều gì khi hỏi những câu hỏi ấy? Con có dừng lại với những điều không thiết yếu, lãng phí thời gian với những hình thức sáo rỗng, những lời phàn nàn, những điều không mang lại cho con sự sống không? Chúa mời gọi con trở nên một tông đồ thông qua việc cầu nguyện, sẵn sàng cho sứ mạng Chúa trao phó mỗi ngày. Lạy Chúa, xin thương xót con. Xin dẫn bước con đi hôm nay để tâm tình này có thể lớn lên trong con. Lạy Cha chúng con…

 

WITH JESUS IN THE MORNING

A new day has dawned, Lord; I entrust it to you. I begin by reading and meditating on your words: “Is it lawful to do good on the sabbath rather than to do evil, to save life rather than to destroy it?” (Mk 3:1-6). What a powerful word for our life of faith! What does Jesus mean by asking these questions? Do I stop at things that are not essential, wasting time on empty forms, complaints, on what does not give me life? You invite me to be an apostle through prayer, available for the mission every day. Have mercy on me, Lord. Guide my steps today so that this attitude of heart may grow in me.Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Buổi trưa đã đến. Con đã làm được những gì rồi? Con nhớ rằng mình sống trong sự hiệp thông với Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của ĐGH và con cầu nguyện cho tất cả những nhà giáo dục. “Bạn phải đặt toàn thể con người mình vào trung tâm của việc giáo dục” (ĐGH Phanxicô). Lạy Chúa, xin ban cho con ân sủng để có thể truyền đạt cho người khác những gì con đang sống. Xin cho những nhà giáo dục trở thành những chứng nhân đáng tin cậy trong cuộc sống hàng ngày của tình huynh đệ mà thế giới cần để giáo dục những người trẻ và những người dễ bị tổn thương nhất. Con tham gia phần còn lại của mạng lưới cầu nguyện cho đến hết ngày hôm nay.

WITH JESUS DURING THE DAY

Noon has come already. What have I done so far? I remember that I live in communion with the Pope’s Worldwide Prayer Network and that I pray for all educators. “You must put the whole person at the center of educational action” (Pope Francis). Grant me, Lord, the grace to be able to communicate to others what I am living. May educators be credible witnesses in daily life of the fraternity that the world needs to educate the youngest and most vulnerable. Join with the rest of the network in this prayer for the remainder of the day.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Lúc mặt trời buông xuống, con dừng bước và nhìn lại cùng Chúa những gì con đã trải qua trong ngày sống vừa qua. Con đã ưu tiên những điều mang lại sự sống hay những điều loại trừ sự sống? Con đã quảng đại đến mức nào? Lạy Chúa, Ngài là khiên mộc chở che và là thành lũy bảo vệ con. Không có Ngài con không thể làm gì. Con tín thác vào Chúa, và con sẽ luôn hiện diện cho Ngài vào ngày mai. Lạy Chúa, xin giữ gìn con khi con trông mong Ngài, và cả khi con ngủ say. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the sunset of this day, I stop and review with the Lord what I have experienced throughout the hours. Did I favor what gives life or what takes it away? What was the measure of my generosity? You are my shield, Lord, my bulwark. Without you I am and cannot be anything. I trust you and will be present to you tomorrow. Save us when we watch for you, Lord, and when we sleep in peace. Hail Mary.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Phục vụ Thiên …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Kho báu đích …