Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 18/05/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Con dâng lời tạ ơn Chúa vì món quà ngày sống mới Ngài đã ân ban. Con lắng nghe Lời Chúa hôm nay: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.” (Ga 16, 16). Chúa Giê-su loan báo Ngài sẽ về với Chúa Cha, đồng thời mời gọi con luôn tin tưởng. Lạy Chúa, xin cho con biết củng cố đức tin của mình mỗi ngày và phó thác cuộc đời dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Lạy Cha chúng con…

 

WITH JESUS IN THE MORNING

We give thanks to God for the gift of a new day and we embrace your word. “A little while and you will no longer see me” (Jn 16:16-20). The Lord announces his departure to the house of the Father and invites us to trust and to strengthen our faith leaving us to his Spirit who teaches us.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

 

Bước thứ 8 trong Đường Con Tim nói rằng: “Trách nhiệm của Giáo Hội là phục vụ con người trong Giáo Hội chứ không phải mưu ích cho chính mình. ‘Giáo Hội’ mang ý nghĩa ở chỗ mọi người cùng phục vụ lẫn nhau mà không có một ngoại lệ nào.” Lạy Chúa, Chúa là nền tảng giữ chúng con giữa một thế giới đang bị sự chết làm tổn thương. Tuy nhiên, Ngài không bảo chúng con phải khép mình lại, mà biết mở ra với nhu cầu của tha nhân. Con tiếp tục cầu nguyện cho sứ mạng truyền giáo của các phong trào trong Giáo Hội.

WITH JESUS DURING THE DAY

Step 8 of the Way of the Heart says to us, “It is the duty of the church to be for men and women and not for itself. The ‘eclesiality’ in the church has significance in that all men and women of the church serve all without exception.” Lord, you are the rock that holds us in the midst of an injured world by the dynamics of death into which it has fallen. However, you do not command us to flea or to close in on ourselves. You want us open to the needs of the other. We continue praying for the Church movements mission of evangelization.

 

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Lạy Chúa, Lời Chúa hôm nay dạy rằng “Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui”. Thực là một món quà quý giá dành cho con! Nhưng phận người nhiều yếu đuối, con thường hay sầu khổ bởi sự tồn tại mong manh của mình trên thế gian này. Ngày hôm nay, Lời Chúa đánh động con rằng đôi khi con đã không sống trong niềm vui khi biết rằng mình đang được Thiên Chúa yêu thương. Lạy Chúa, xin cho Lời Chúa thấm sâu vào lòng con, để con cảm nghiệm được niềm vui đích thực của Chúa. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord, your have repeatedly said to us that “your sadness will turn into joy.” What an incredible gift! But we are sad often in our fragile existence in which the pain of so many weighs heavily on our hearts. Today, I recognize that sometimes I do not live with the joy of knowing that I am a beloved daughter or son. Make your Word sink into us proufoundly, Lord, so that we expericence the joyful truth that He comes to you. Hail Mary.

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-12-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03/12/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lễ thánh Phanxicô …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-12-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01/12/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ngày cầu nguyện …