Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 24/07/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Tiếng hót của những chú chim và hơi ấm nhẹ nhàng của buổi sáng khiến con nhận ra ngày mới đã đến, và thời gian nghỉ ngơi đã qua. Đây là thời gian để làm việc! Nhưng trước tiên, xin Chúa nhậm lời cầu nguyện của con trong hôm nay. Con cầu nguyện đặc biệt trong sự hiệp nhất với các anh chị em Kitô hữu ở Li-băng, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Charbel Makhlouf, người mà chúng con kính nhớ hôm nay. Bấy giờ, có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.” (Mt 12,38). Còn con, con có cần một dấu lạ không? Với con, dấu chỉ sự hiện diện của Ngài, chỉnh là trong Bí tích Thánh Thể. Lạy Cha chúng con….

 

WITH JESUS IN THE MORNING

The song of the birds and the gentle heat of the morning make me realize that the day is breaking and that the time for rest is over. It is time to get to work! But first, receive Lord my prayer of offering for this day. I do it particularly in union with my Christian brothers and sisters in Lebanon, through the intercession of Saint Charbel Makhlouf, whom we commemorate today. The incredulous pharisee said, “Teacher, we wish to see a sign from you” (Mt 12:38). And me, do I need a sign? This sign of your presence, for me, is your presence in the Blessed Sacrament. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

 

Lạy Chúa, vào buổi trưa hôm nay, cho dù công việc của con có gấp rút đến đâu thì nghỉ ngơi một chút cũng là điều khôn ngoan, và đã đến lúc con nghỉ ngơi cùng Chúa. Con muốn nhân cơ hội này để cho mình được ĐTC Phanxicô bảo ban: “Chúa chữa lành ‘ký ức khép kín của chúng ta’, chứa đầy những vết thương mà về lâu dài khiến chúng ta hoài nghi và thờ ơ, mong muốn kiểm soát để vượt qua nỗi sợ hãi của mình. Chỉ có tình yêu mới chữa lành tận gốc nỗi sợ hãi và giải phóng những cánh cửa đóng kín đang giam cầm chúng con.” Sáng danh Đức Chúa Cha…

 

WITH JESUS DURING THE DAY

In the middle of the day, it is wise to know how to take a break, no matter how urgent your work, and the time has come for me to do it with you, Lord. I want to take this opportunity to let myself be taught by Pope Francis. “The Lord heals ‘our closed memory’, loaded with wounds that in the long run make us cynical and indifferent, eager for control to overcome our fears. Only love heals fear at the root and releases the closures that imprison us.” Glory be to the Father.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Con xét lại ngày sống hôm nay và cảm tạ những hồng ân dù lớn hay nhỏ mà Chúa thương ban cho con, một cuộc trò chuyện, một điều ngạc nhiên, một người bạn bất ngờ. Con nhận thức những khoảnh khắc đau khổ hoặc buồn bã trong ngày. Con tự hỏi hôm nay mình đã làm tổn thương ai chưa? Đôi khi con có khuynh hướng làm tổn thương những người con yêu thương nhất. Xin ban cho con ánh sáng để tìm cách chữa lành những vết thương con gây ra cho người khác. Con đưa ra quyết tâm ngày mai là con sẽ có một cử chỉ yêu thương với người mà hôm nay con chán ghét họ.

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

I examine the day. I appreciate the great or small graces that the Lord has given me, a conversation, a surprise, an unexpected company. I become aware of the painful or sad moments of the day. I wonder did I hurt anyone today? Sometimes I tend to hurt the ones I love the most. Give me light to find ways to heal the wounds I cause to others. I propose for tomorrow to have a gesture of love with whom today I have had a difficult time.

 

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Thái độ Cấp …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Giá trị của …