Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 24/08/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Sáng nay con để cho từng Lời Phúc Âm thấm vào lòng con. “Chúng tôi đã tìm thấy Đấng mà ông Môsê đã viết trong sách Luật và các ngôn sứ nói tới, đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét” (Ga 1, 45). Như các môn đệ, con muốn tìm thấy Chúa trong những hoàn cảnh và qua những người đã đến với con, trong ngày hôm nay và mãi về sau. Con cần xin Mẹ Maria giúp con nhận ra Chúa trong những cuộc gặp gỡ này. Con dâng ngày hôm nay lên Mẹ, cùng với tất cả những gì con đã trải qua, cho Giáo Hội và theo ý nguyện của ĐTC trong tháng. Lạy Cha chúng con…

 

WITH JESUS IN THE MORNING

This morning I let the words of the Gospel penetrate my heart. “We have found the one about whom Moses wrote in the law, and also the prophets, Jesus, son of Joseph, from Nazareth” (Jn 1:45). Like the disciples, I want to find the Lord in the situations and people that come my way, on this day and always. I ask Mary to help me recognize him in these encounters. I offer this day, with all that I will experience, for the Church and for the intention of Pope Francis for this month. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

 

Vào ngày Lễ Kính Thánh Batôlômêô Tông Đồ, còn được gọi là Nathanaen, con xin để cho những lời của ĐTC Phanxicô vang vọng. “Nathanaen đã đến và xem, và cuộc sống của ngài thay đổi từ thời điểm đó. Đức tin Kitô giáo bắt đầu như vậy; và được truyền đi theo cách này: với sự nhận biết trực tiếp, khởi đi từ kinh nghiệm, chứ không phải từ những gì được nghe thấy. Cách thức ‘đến và xem’ là cách dễ nhất để tìm hiểu về một thực tế; đó là cách xác minh trung thực nhất với bất kỳ mẩu quảng cáo nào, bởi vì để biết bạn phải gặp, hãy để người trước mặt nói chuyện với ta và để cho lời chứng của họ chạm đến ta.”

 

WITH JESUS DURING THE DAY

On this day of Saint Bartholomew, also called Nathanael, I let these words of Pope Francis resound. “Nathanael goes and sees, and from that moment his life changes. The Christian faith begins like this; and it communicates like this: with direct knowledge, born from experience, and not from hearsay. The “come and see” method is the The easiest way to find out about a reality; it is the most honest verification of any advertisement, because to know you have to meet, let the person in front of me speak to me, and let their testimony reach me.”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Con tạ ơn Cha khi kết thúc một ngày sống vì Ngài đã thổi sức sống mới vào lời mời gọi rằng con luôn ở bên Ngài, như Natanaen. Chúa muốn gần gũi với con, và Ngài đã chọn con. Con tạ ơn Cha vì sự thành tín của Ngài. Lòng con hân hoan trong đêm nay, xin gìn giữ tư tưởng và tình cảm của con để con được nghỉ yên trong Ngài. Xin cho con trung thành trong việc chia sẻ ơn gọi này bằng chứng tá cuộc sống của mình, chứng tá này sẽ lan tỏa đến những người khác. Xin ban cho con nụ cười giống như nụ cười của Chúa vào ngày mai, cũng như cái nhìn chân thành để những người khác cũng cảm thấy được Ngài mời gọi qua sự hiện diện của con. Xin tha thứ cho con vì tính cách thô lỗ và sự cứng nhắc trong lời nói. Con xin phó mình cho Chúa. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

I thank you as I close my day because you renew the invitation to be with you always, like Nathaniel. You want my closeness, you choose me. Thank you Lord for your faithfulness. My heart is happy tonight, keep my thoughts and my feelings so that my heart rests in You. Make me faithful in sharing this call with the testimony of my life, which spreads to others. Give me a smile like yours tomorrow and a sincere look so that others also feel invited by You with my presence. Forgive me for my roughness of character and for my hardness in words. I entrust myself to You Lord. Hail Mary.

 

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ít Lời “Khi …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-02-2024

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lòng nhiệt thành mong …