Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 25.04.2022

 

 

 


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Hôm nay, mừng lễ thánh Mác-cô, con tạ ơn Cha vì tất cả những người là một phần trong câu chuyện đức tin của con. “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15). Con cũng ước mong được làm một phần của Hội Thánh, là đền thờ của Thiên Chúa. Hôm nay, con sẽ thử liều nói với nhưng người đã quay lưng lại, đã xa rời Chúa về việc Chúa Giêsu đã đồng hành cùng con như thế nào. Con xin dâng những công việc trong ngày hôm nay của con theo ý chỉ của ĐTC. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

Today, the feast of Saint Mark, I thank God for all the people who are part of my faith story. “Go into all the world and preach the Gospel to every creature” (Mk 16:15). I also want many more to be part of this family that is the Church. Today, I will venture to talk about who Jesus is in my life with someone who has turned away, or who is far from God. I offer the works of this day of mine for the intentions of the Holy Father. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Phúc âm luôn luôn mời gọi chúng ta đón nhận những rủi ro có thể có khi chúng ta gặp gỡ người khác, với những thách thức từ sự hiện diện của họ, với những nhu cầu và những gì họ đã phải chịu đựng, hay với niềm vui lan truyền từ người này qua người khác của họ” (ĐGH Phanxicô, Tông Huấn Niềm vui Tin mừng, §88). Liệu con có dám liều mình đón nhận những rủi ro đó?

WITH JESUS DURING THE DAY

“The Gospel always invites us to embrace the risk of encountering the face of the other, with their physical presence that challenges us, with their sufferings and demands, with their contagious joy standing side by side.” (Pope Francis, Evangelii Gaudium §88) Do I risk the encounter?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Hiệp thông cùng thánh Mác-cô, con tìm một nơi yên tĩnh và nhắm mắt lại. Con cảm thấy như thế nào vào lúc này? Con thầm tạ ơn những món quà của sự sống. Con nhận ra những thứ con được cảm nếm, và những người đồng hành cùng con. Những cuộc gặp gỡ nào khiến con cảm thấy tốt lên? Những công việc nào đem lại cho con niềm vui? Con khám phá những thực tế thúc đẩy con sống nhiệt tình. Con tạ ơn Cha và quyết tâm tiếp tục sống trong niềm hân hoan mà con trải nghiệm hôm nay vào ngày mai.

WITH JESUS IN THE NIGHT

In the company of St. Mark, I look for a quiet place and close my eyes. How do I feel right now? I give thanks for the gift of life. I become aware of the things I tasted and the people who accompanied me. What encounters cheered me up? What tasks gave me joy? I discover the realities that push me to live with enthusiasm. I thank the Lord and I resolve to continue living in the holiness I experienced today, tomorrow.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-01-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/01/2023 ( MÙNG 1 TẾT) CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-01-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN NGÀY 21/01/2023 (30 TẾT) CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *