Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 25/04/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Chào buổi sáng! Con mỉm cười, tạ ơn và dâng lên Chúa những gì tốt nhất của con, cũng như những gì cần được Người chữa lành. Con là môn đệ của Đấng đã yêu trước và được sai đi làm việc với Ngài và giống như Ngài. “Họ sẽ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, họ sẽ nói các ngôn ngữ mới. Họ sẽ cầm rắn trong tay” (Mc 16,17-18). Là môn đệ của Chúa Kitô, con được kêu gọi trở thành người xây dựng vương quốc bình an và tình yêu của Người trong cuộc sống hàng ngày. “Trở thành môn đệ đích thực của Chúa Giêsu ngày nay, có nghĩa là ta chấp nhận đề xuất phi bạo lực” (ĐGH Phanxicô).

WITH JESUS IN THE MORNING

Good morning! Smile, give thanks, offer to the Lord the best of yourself, and also that which needs to be healed by him. You are a disciple of the One who loved first and are sent to work with Him and like Him. “In my name they will drive out demons, they will speak new languages. They will pick up serpents with their hands” (Mk 16:17-18). As a follower of Christ, you are called to be a builder of his kingdom of peace and love in your daily life. “to be true disciples of Jesus today means to also accept the proposition of nonviolence” (Pope Francis).

 CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Buổi chiều hôm nay, chúng con cùng nhau cầu nguyện, để nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria biến đổi tâm hồn của tất cả con cái Mẹ thành tâm hồn bình an như trái tim Chúa Giêsu Con Mẹ. “Chúng con hãy cùng nhau cầu nguyện, tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa có thể thay đổi tâm hồn, và vào sự chuyển cầu từ mẫu của Nữ Vương Hòa Bình, hiệp nhất tinh thần với các tín hữu trên toàn thế giới” (ĐGH Phanxicô). Con ở lại một lúc để cầu nguyện, nguyện xin Chúa cho nạn bạo lực chấm dứt trên thế giới, và sau đó con quay trở lại các hoạt động hàng ngày của mình.

WITH JESUS DURING THE DAY

This evening we invite you to pray for Mary’s intercession that transforms the hearts of all her sons and daughters into a heart of peace like her son Jesus’ heart. “Let us pray together, trusting in the mercy of God that can change hearts, and in the maternal intercession of the Queen of Peace, united spiritually to the faithful of the whole world” (Pope Francis). Stay for a moment in prayer, asking that violence cease in the world, and then return to your daily activities

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Con hồi tưởng lại ngày sống hôm nay, và nhớ lại những điều tốt đẹp Chúa đã ban cho con. Con chiêm ngắm gương sáng của Thánh Marcô và xin Ngài cầu bầu. Con có phải là sứ giả của hòa bình không? Con đã sống đủ sâu theo Tin mừng của Chúa Giêsu là tin mừng giải trừ kẻ quyền thế và đem lại niềm vui cho người hiền hòa chưa? Con nguyện xin Chúa sự tha thứ nếu con đã phung phí những cơ hội đối thoại và tình huynh đệ, và con xin ơn hy vọng luôn biết cách tìm ra những con đường hòa bình. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I review the day, remembering the good that the Lord has given to me. I contemplate the brillant example of Saint Mark and ask for his intercession. Have I been a messenger of peace? Have I lived in the deepest way the good news of Jesus which disarms the powerful and brings joy to the peaceful? I ask forgiveness if I have waseted offshots of dialogue and fraternity, and I ask for the grace of hope that always knows how to find paths of peace. Hail Mary…

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Món quà của …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Làm điều thiện …