Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 27.04.2022

 

 


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con muốn bắt đầu ngày mới trong lời tạ ơn vì kinh nghiệm được tha thứ bởi Thiên Chúa là Cha. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Chúa Giêsu đến để gặp con và dang rộng cánh tay Ngài để cứu lấy con. Hôm nay, con cũng bước ra ngoài thế giới với vòng tay rộng mở, sẵn sàng nâng đỡ những ai đang gục ngã. Con xin dâng những công việc ngày hôm nay cho ý chỉ cầu nguyện của ĐGH trong tháng này, cho các nhân viên y tế được hỗ trợ trong sứ vụ chăm sóc các bệnh nhân và người già yếu. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

I want to start this day by giving thanks for the experience of God’s forgiveness. “For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved” (Jn 3:16). Jesus comes to meet me and stretches out his hand to save me. Today I go out into the world with my hand outstretched, ready to lift up all those who have fallen to the ground. I offer the works of this day for the Pope’s intention for this month, so that healthcare workers may be supported in their mission to assist the sick and elderly. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Cuộc hành trình của Phanxicô thành Assisi đến Đất Thánh vào thời điểm của cuộc Thập tự chinh lúc đó, càng cho thấy thánh Phanxicô muốn biểu lộ hơn nữa tình yêu vĩ đại, ước ao ôm trọn tất cả mọi người.” (ĐTC Phanxicô, Thông điệp Fratelli Tutti §3). Con có sống với khao khát được ôm trọn mọi người không?

WITH JESUS DURING THE DAY

«That journey of Francis of Assisi to the Holy Land at a historic moment marked by the Crusades, showed even more the greatness of the love he wanted to live, eager to embrace everyone.» (Pope Francis, Fratelli Tutti §3) Do I live with the desire to embrace everyone?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì một ngày nữa lại kết thúc. Con ý thức hơn về những chuyển động của trái tim con. Ngày hôm nay của con thế nào? Con biết ơn vì khoảnh khắc trọn vẹn nhất mà con có được. Và con cũng nhìn lại những khó khăn trong ngày hôm nay. Những suy nghĩ nào đã xuất hiện trong lúc đó? Những thái độ và cảm xúc nào đã được nảy sinh ra? Trong lúc khổ cực, con cần phải trau dồi tính kiên nhẫn. Lạy Cha, xin thương cứu giúp để con không bị cuốn đi bởi những tư tưởng tăm tối mà từ bỏ đi những mục đích tốt đẹp của mình. Con ghi chú lại điều này và sẽ luyện tập ngay ngày hôm mai. Kính Mừng Maria

WITH JESUS IN THE NIGHT

I give thanks for the day that ends. I become aware of the movements of my heart. How was my day? I am grateful for the most complete moment I had. I look now at the difficulties of the day. What thoughts arose on these occasions? What attitudes and feelings were born there? In times of tribulation I must cultivate patience. I ask God for help so that I don’t get carried away by dark thoughts amd abandon my good purposes. I take note of this and will practice starting tomorrow! Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-01-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/01/2023 ( MÙNG 1 TẾT) CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-01-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN NGÀY 21/01/2023 (30 TẾT) CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *