Video Clip Dâng Hoa Kính Đức Mẹ 19.05.2013 Giáo Xứ Hiển Linh

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gvNOflICRjc[/youtube]

 

Xin mời xem thêm hình ảnh buổi dâng hoa kính Mẹ bằng cách nhấp vào hình bên dưới.

Dâng Hoa kính Đức Mẹ 19.05.2013

Ban truyền thông Gx. Hiển Linh

21.05.2013

Kiểm tra tương tự

Tạo Tác Mến Yêu số 72 – Sa Mạc Và Miền Đất Hứa

TTMY 72

Giáo xứ Ngọc Mạch: Hạ giải và khởi công xây dựng nhà thờ

“Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *