Ý VỊ TÌM

 

Con tàu an toàn nơi bến đỗ,

Nhưng lại đánh mất ý vị tìm,

Vì người đóng tàu mãi hằn ghim,

Tàu vượt trùng khơi miền sóng vỗ.

 

Con người cũng vậy chẳng hư vô,

Luôn có đích tìm miền ý nghĩa,

Rời xa chốn cũ chẳng phải lìa,

Như sải dấu chân tìm khám phá.

 

Đôi khi cuộc đời làm ta ngã,

Có đáng là gì lại đứng lên.

Cố gắng với nhiệt huyết xây nền,

Chân sẽ khắc gieo về phía trước.

 

Nếu không thể chạy thì ta bước,

Nếu không thể bước ta lần bò,

Dù khó đến đâu ta chẳng bỏ,

Vẫn mãi in ghìm dấu chân đi.

 

Cuộc đời còn bao điều ẩn lý,

Không dành cho kẻ bỏ giữa chừng,

Bao lâu còn thấy điều bất ưng,

Chạm thấu nỗi đau, ta còn sống.

 

Bao lâu còn lỗi phạm huyền hồng,

Giăng mắc tơ vương nhiều giới hạn,

Để thấy cuộc đời vẫn là bạn,

Vẫn trọn kiếp người đời cưu mang.

 

Bao lâu còn cố gắng đưa đàng,

Nỗ lực vươn lên con đường mới,

Cuộc đời chẳng thiếu những gọi mời,

Nào vắng chung chia niềm hy vọng.

 

Tâm Gia

13 June 2021

Kiểm tra tương tự

Tuần I Mùa Chay: Tạ ơn với Phút Hồi Tâm

Phút Hồi Tâm của Thánh Inhã Loyola bắt đầu bằng lời tạ ơn Thiên Chúa …

Trao cho người trẻ nhiều cơ hội

Phải thừa nhận rằng hiệp hành đã mở ra vô vàn cơ hội cho tất …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *