3 phút tĩnh tâm: duy trì tương quan bền vững

Trước khi bắt đầu tĩnh tâm, bạn hãy ngừng lại trong giây lát để cho tâm hồn tĩnh lặng. Hãy hít thở thật sâu và chậm rãi. Hãy cảm nhận ánh mắt yêu thương Thiên Chúa đang dành cho bạn.

Lời Chúa (St 3,15)

Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.

Suy niệm

Giống như Ađam và Eva, bất cứ khi nào chúng ta thất bại trước cơn cám dỗ, chúng ta phá vỡ mối tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân. Thế nhưng, Thiên Chúa đã hứa ban Đấng Cứu Độ. Nhờ Đấng Cứu Độ là Đức Giê-su Ki-tô, chúng ta nghiệm được ơn giải thoát. Chúng ta nhận lãnh ân sủng để nối lại tương quan với Thiên Chúa và với mọi người. Ân sủng của niềm hy vọng giúp ta tin tưởng nơi Chúa, đón nhận tình yêu cũng như sự tha thứ của Ngài hầu có thể yêu thương và tha thứ cho người khác.

Câu hỏi phản tỉnh

Trong đời sống hiện tại, đâu là các mối tương quan đang chịu tổn thất do tội của tôi gây nên?

Hiên tại, tôi cần tìm kiếm sự tha thứ vì lỗi lầm nào?

Lời nguyện

(Hãy thưa chuyện với Thiên Chúa bằng lời nguyện dưới đây hoặc bằng những lời tâm sự của bạn)

Lạy Thiên Chúa yêu thương, Chúa đã quảng đại ban cho con món quà tình yêu và sự tha thứ. Xin giúp con nhận ra cách thế để con quay về cùng Chúa. Xin giúp con chạy đến nghỉ ngơi nơi Chúa.

Quang Khanh, S.J.

(Nguồn: www.loyolapress.com)

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Thái độ Cấp …

Một tâm hồn kiêu ngạo nguyện cầu

  “Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *