3 phút tĩnh tâm: sống lòng thương xót


Hãy hình dung bạn đang trong vòng tay Thiên Chúa. Hãy cảm nhận sự ấm áp, tình yêu và sự sống đang tỏa lan quanh bạn. Hãy thở những hơi thở thật thoải mái và bắt đầu giây phút tĩnh tâm.

Lời Chúa (Mt 9,37-38)

Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.

Suy niệm

Đoạn Tin Mừng theo thánh Mát-thêu cho thấy Chúa Giê-su đã nhận ra nhu cầu của người khác ra sao và Ngài thể hiện lòng thương xót thế nào. Nhu cầu của dân Chúa quả là rất nhiều. Hàng ngày, chúng ta nghe thấy biết bao câu chuyện liên quan tới bệnh tật, thất nghiệp, xung đột gia đình, bất ổn chính trị, phân biệt chủng tộc, nghèo đói, chiến tranh hay thiên tai loạn lạc. Chắc chắn, chúng ta không thể giúp đỡ và đáp ứng tất cả các nhu cầu đó. Tuy nhiên, nếu chúng ta sử dụng tốt nhất những tài năng và quà tặng Chúa ban để góp phần xoa dịu những khó khăn gian khổ của người khác, thì chúng ta đang thực thi sứ điệp thương xót của Đức Giê-su.

Câu hỏi phản tỉnh

Lần gần đây nhất tôi nhận ra nhu cầu của người khác là ở đâu?

Tôi đã được đánh động ra sao để đáp lại các nhu cầu của người khác?

Lời nguyện

(Hãy thưa chuyện với Thiên Chúa bằng lời nguyện dưới đây hoặc bằng những lời tâm sự của bạn)

Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra quà tặng Chúa ban để con có thể phục vụ những ai đang sống trong cảnh khó khăn thiếu thốn.

Quang Khanh, S.J.

(Nguồn: www.loyolapress.com)

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ít Lời “Khi …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-02-2024

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lòng nhiệt thành mong …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *