Câu đối Tết – xuân Bính Thân

1

Thiên ý hanh thông

Nhân tâm thuận thảo

Năm Thánh Lòng Thương Xót, khơi nguồn sự sống

Thời gian   Chúa giải hòa, tuôn đổ Thiên Ân

Năm mới đến, phủ tràn muôn Ơn Phúc

Xuân vừa sang, chan chứa vạn Hồng Ân

Nguyện Thiên Chúa, chúc lành năm mới

Kính Nữ Vương, phù trợ tân niên

Ngày Xuân đến,nhờ tiên tổ, gia ân, tích đức

Năm mới sang, vui cháu con, phúc ấm, thanh nhàn

Năm Thương Xót, tuôn tràn Ơn Tha Thứ

Thời từ bi, khai mở suối Hồng Ân

Vâng Ý Chúa, muôn đời vĩnh phúc

Thuận lòng người, vạn sự hanh thông

Kính yêu Chúa, đơn sơ, chân thật

Thương mến người, tha thiết, cậy tin

                                                               Maria Vân Anh

                                                      (San Diego, Xuân Bính Thân)

Kiểm tra tương tự

Viên ngọc đời tôi

  Phân vân, ngập ngừng Thế nhân xoay vần đã có lúc khiến tôi đau …

Con người … hữu thể luôn tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời

  “Chúng ta đã tiến đến chỗ biết Con người thực sự là gì. Rốt …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *