Giáo Lý Cộng Đồng: Giới thiệu sách giáo lý

Nhằm giáo dục đức tin cho người lớn qua việc dạy giáo lý theo lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam nói chung và của Đức Giám Mục Giáo phận Đà Lạt nói riêng, Cha xứ và Ban truyền thông giáo xứ Giuse Thợ-Tạo tác tổ chức chương trình giáo lý cho người lớn vào mỗi ngày Chúa nhật qua màn hình Tivi. Chương trình này được gọi là Giáo Lý Cộng Đồng (GLCĐ). Chúng tôi xin viết tắt GLCĐ sau mỗi chương trình Giáo Lý Cộng Đồng sẽ được đăng .

Sau đây là chương trình đầu tiên giới thiệu tổng quan về cuốn sách Giáo lý Hội thánh Công giáo.

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 56

TTMY 56

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” số 55

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *