Giáo xứ Tạo Tác chầu lượt

Hàng năm, sau lễ Phục Sinh một hoặc hai tuần là phiên chầu thay mặt cho toàn giáo phận của giáo xứ Tạo Tác. Ngày chầu lượt năm nay là chủ nhật thứ ba Phục Sinh, 22-04-2012. Theo truyền thống, sau khi ban phép lành cuối thánh lễ, cha chủ tế đặt Mình Thánh cách trọng thể và giờ chầu chung của toàn giáo xứ bắt đầu.

Giờ chầu chung đi sâu vào tính chất “yêu đến cùng” của tình yêu Thiên Chúa và cách thức đáp trả tuyệt hảo “yêu như Chúa yêu” của người môn đệ.

Sau giờ chầu của giáo xứ, lần lượt đến các giới thiếu nhi, thanh niên (còn gọi là giới trẻ giáo xứ Tạo Tác), 5 giáo khu Phanxicô Xaviê, Mân Côi, Phêrô, Phaolô, Inhaxiô, và cuối cùng, Mình Thánh Chúa được cất đi khi giờ chầu của giới tu sĩ kết thúc lúc 14g30.

 Giờ Chầu Của Thiếu Nhi

Giờ Chầu Của Khu Giáo Phanxicô

Giờ Chầu Của Khu Giáo Mân Côi

Giờ Chầu Của Khu Giáo Phê-rô

Giờ Chầu của Khu Giáo Inhaxiô

Giờ Chầu Của Các Dòng Tu

Giờ Chầu Phép Lành Kết Thúc

Qua các bài trích Tin Mừng, các giờ chầu hướng tâm tình người tín hữu vào những mầu nhiệm đức tin: Lời Chúa, bí tích Thánh Thể, sự phục sinh vinh hiển của Chúa Giêsu và ơn cứu chuộc. Tuy cách thể hiện có khác nhau, nhưng các giờ chầu đều ít nhiều diễn tả được mối quan hệ thân tình và lòng cảm mến của những người được yêu đối với Đấng là nguồn mạch tình yêu, chứ không quá thiên về khía cạnh giáo lý hay thần học.

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” số 64

TTMY 64  

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” số 63

TTMY 63  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *