Giáo xứ Hiển Linh: Chương trình Mùa Chay – Phục Sinh 2018

CHƯƠNG TRÌNH MÙA CHAY – PHỤC SINH 2018

 

TĨNH TÂM – GIẢI TỘI

Dành cho thiếu nhi

 • Chúa nhật 18/03: 08h00-09h30
 • Lễ thiếu nhi CN 18/03: 09h30 (thay vì 09h15)

Dành cho người lớn

 • Thứ 4,5,6 (21,22,23/03): 18h00
 • Sau Thánh lễ tĩnh tâm, giải tội lúc19h30
 • Không giải tội trong Tam nhật thánh (29-31/03)

 

CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Lễ chiều Thứ 7

 • 24/03: 18h00
 • Rước lá trọng thể

Lễ sáng CN

 • 25/03: 06h00
 • Kiệu lá

Lễ thiếu nhi CN

 • 25/03:09h10
 • Rước lá trọng thể

Lễ chiều CN

 • 25/03:18h00
 • Rước lá trọng thể

 

TAM NHẬT THÁNH

LỄ TIỆC LY

 • Thứ 5, 29/03:18h00
 • Kiệu Thánh thể
 • Chầu Thánh thể:

19h30-20h00: GLV-TNhi

20h00-20h30: GK AP – Nhóm TVMV

20h30-21h00: GK MT – Nhóm TG

21h00-21h30: GK TT – CĐ. Ce, Nhóm CSBN

21h30-22h00: Nhóm Xa Quê – CĐ. Fx

22h00- … : Nhà Dòng

 

ĐÀNG THÁNH GIÁ – TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ

 • Thứ 6, 30/03: 17h30
 • Đàng Thánh Giá
 • Tưởng niệm
 • Hôn kính Thánh Giá

 

CANH THỨC VƯỢT QUA

 • Thứ 7, 31/03: 20h00

 

CHÚA NHẬT PHỤC SINH 01/04

Lễ sáng: 06h00

Lễ thiếu nhi: 09h10

Lễ chiều: 18h00

Kiểm tra tương tự

Hướng Dẫn Sống Linh Thao Trong Kỳ Dịch Covid-19 ngày 8 tháng 5

Hướng dẫn sống Linh Thao 8/5/2020 VẤN ĐỀ BỐI RỐI TRONG ĐỜI SỐNG THIÊNG LIÊNG …

Chủ đề: Dụ Ngôn Tá Điền Sát Nhân – Linh Thao Trong Kỳ Dịch Covid-19

Bài chiêm niệm   Dụ Ngôn Tá Điền Sát Nhân   Lời Chúa: Mc 12,1-12 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *