Gx. Thiên Thần: Hình Ảnh Thánh Lễ Tiệc Ly & Chầu Thánh Thể

Cộng đoàn giáo xứ Thiên thần cử hành Thánh lễ Tiệc ly lúc 18h00. Thánh lễ hôm nay gồm có cha Giuse Hoàng Văn Quảng, SJ. chủ tế, Cha chánh xứ Phêrô và Thấy Phó tế Mathia. Thánh lễ đã diễn ra cách trang nghiêm và sốt sáng. Sau Thánh lễ  cha xứ cùng cộng đoàn giáo xứ kiệu Mình Thánh về nhà tạm. Sau đó cộng đoàn giáo xứ thay phiên trong các giờ chầu cho đến 24h00.

12 tông đồ
12 tông đồ

2 3 4 5 6 8

7
Cha xứ kiệu Mình Thánh
Giờ Chầu chung
Giờ Chầu chung

10

Giờ Chầu chung giáo xứ
Giờ Chầu chung giáo xứ
Giờ Chầu của Quý ông và Quý bà
Giờ Chầu của Quý ông và Quý bà
Giờ Chầu của Giới trẻ
Giờ Chầu của Giới trẻ
Giờ Chầu nhóm Cầu Nguyện
Giờ Chầu nhóm Cầu Nguyện

Kiểm tra tương tự

Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Thiên Thần Mừng Bổn Mạng

Hòa chung với Giáo Hội toàn cầu, đặc biệt với Giáo Hội Việt Nam,  Hội …

Các tân linh mục Dòng Tên Việt Nam về dâng lễ tạ ơn tại giáo xứ Thiên Thần

Sau một ngày được phong chức linh mục, các tân linh mục của Dòng Tên …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *