Gx. Thiên Thần: Khai Mạc Năm Thánh

1

Hôm nay giáo xứ Thiên Thần long trọng cử hành Thánh Lễ Khai mạc Năm Thánh Dòng Tên, Mừng 400 năm Dòng Tên loan báo Tin Mừng trên đất Việt. Thật là một hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa đã thi ân giáng phúc trên giáo xứ chúng con và cách riêng cho các anh em  Dòng Tên ở Việt Nam.

Sau  400 năm, nhìn lại hành trình mà anh em Dòng Tên đến và hiện diện trong con tim người việt chúng ta. Đó là những hạt giống Tin Mừng, có thể nói là đầu tiên, được gieo trên quê hương chúng ta, những hạt giống đã thối đi, để giờ đây chúng ta hưởng nhờ những hoa trái đó. Những con người đã âm thâm lặng lẽ từ bỏ quê hương để đến vùng đất xa xôi  để rao truyền chân lý Đức tin cho chúng ta. Những kỳ công mà Chúa đã thực hiện trên cha Đắc Lộ là sáng tạo ra chữ Quốc Ngữ mà chúng ta đang dùng hiện nay. Sau năm 1957, anh em  Dòng Tên đóng góp cho Giáo Hội Trường Giáo Hoàng Học Viện (Đàlạt).  Trường này được sử dụng với mục đích là đào tạo hàng Giáo sĩ cho Giáo Hội.

Qua đó, chúng ta thấy Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, qua anh em Dòng Tên,  nhiều đặc ân trong những năm qua, cách đặc biệt trong năm nay,  ban cho các tín hữu Việt nam một năm đón nhận ơn toàn xá ở bất cứ nơi đâu có anh em  Dòng Tên hiện diện. Và cách cụ thể, ngay hôm nay, tại giáo xứ Thiên Thần chúng con đã được đón nhận ơn lành của Chúa.

Xin Chúa tiếp tục gìn giữ và đốt thêm lửa đức tin trong lòng mỗi tín hữu chúng con, cách riêng ban cho anh em Dòng Tên thêm lòng quảng đại và nhiệt huyết như lời kinh Quảng Đại Dâng Hiến của thánh tổ phụ Inhaxiô, để các ngài tiếp tục rao truyền chân lý đến cho mọi người.

Lạy Chúa Giêsu
Xin Chúa dạy con biết sống quảng đại.
Biết phụng sự Chúa như Chúa đáng được phụng sự.

Biết cho đi mà không tính toán.
Biết chiến đấu không ngại thương tích.
Biết làm việc không tìm nghỉ ngơi.
Biết hiến thân mà không mong chờ phần thưởng nào hơn
là được biết con đang thi hành ý Chúa.

Con xin dâng Chúa con người của con
Những gì con có xin dâng lại cho Chúa.
Này là tự do ý chí của con
Này là trí nhớ trí hểu của con
Mọi sự đều là của Chúa
Xin dùng con theo Thánh Ý Ngài
Xin ban tình yêu và ân sủng Chúa.

Amen.
(Kinh Quảng Đại Dâng Hiến của Thánh Inhaxio Loyola)

 2

5

6

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” số 64

TTMY 64  

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” số 63

TTMY 63  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *