Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật III Phục Sinh Năm A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH NĂM A

Ga 10,1-10

1 “Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp.2 Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử.3 Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra.4 Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh.5 Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ.”6 Đức Giê-su kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ.

7 Vậy, Đức Giê-su lại nói: “Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào.8 Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã không nghe họ.9 Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ.10 Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.

  1. Đọc Ga 10,1-2. Làm sao phân biệt kẻ trộm với người mục tử?
  2. Đọc Ga 10,3-5. Làm sao phân biệt người lạ với người mục tử?
  3. Đọc Ga 10,3-5. 8. Bạn nghĩ đàn chiên có khôn không? Tương quan giữa chiên và mục tử thế nào?
  4. Đọc Ga 10,1-6. Bạn thấy đoạn văn này có phải là một dụ ngôn không? Đức Giêsu kể câu chuyện này với mục đích gì?
  5. Đọc Ga 10,7-10. Trong đoạn văn này, Đức Giêsu nói câu nào hai lần? Câu này có quan trọng không?
  6. Đọc Ga 10,8.10a. “Mọi kẻ đến trước tôi” là ai? Họ làm gì cho đàn chiên?
  7. Đọc Ga 10,9. Đức Giêsu nhận mình là Cửa của chuồng chiên. Đàn chiên vàora qua cửa chuồng chiên thì được gì?
  8. So sánh Ga 10,9 và Ga 14,6. Có gì giống nhau không?
  9. Đọc Ga 10,10b. Mục đích của cuộc đời Đức Giêsu là gì? Bạn hãy tìm trong Phúc âm Gioan một đoạn văn cho thấy Đức Giêsu là Đấng ban sự sống thân xác, và một đoạn văn cho thấy Đức Giêsu là Đấng ban sự sống vĩnh cửu.
  10. Chúa nhật 4 Phục sinh là Chúa Nhật để cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Bạn có biết vì sao bây giờ ít người dâng mình cho Chúa trong đời tu không?

 

Kiểm tra tương tự

Suy tư Tin Mừng Chúa Nhật 12 Thường Niên: Chúa muốn nói gì với con?

Tuần trước, khi trở về thăm quê hương, tôi có dịp gặp gỡ và trò …

Suy Tư Tin Mừng Chúa Nhật 10 TN: Để Lời Chúa tạo tình thân

Tin mừng Thánh Maccô hôm nay thuật lại bài nói chuyện của Chúa Giêsu dành …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *