Mến Yêu Hằng Ngày, 24-02

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – XIN CỨU GIÚP LÒNG TIN YẾU KÉM CỦA TÔI
Thứ hai, ngày 24-02-2020 (Mc 9, 14-29)

Khi Ðức Giêsu và ba môn đệ trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông, và các kinh sư tranh luận với các ông.  Thấy Ðức Giêsu, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc. Họ chạy lại chào Người.  Người hỏi các môn đệ: “Anh em tranh luận gì với họ thế?”  Một người trong đám đông trả lời: “Thưa Thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng Thầy; cháu bị quỷ câm ám.  Bất cứ ở đâu, hễ quỷ nhập vào là vật cháu xuống. Cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ Thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi”. Người đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng, không có lòng tin! Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Ðem nó lại đây cho tôi”.  Người ta đem nó lại cho Người. Vừa thấy Người, quỷ liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi cả bọt mép.  Người hỏi cha nó: “Cháu bị như thế từ bao lâu rồi?” Ông ấy đáp: “Thưa từ thuở bé.  Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi”.  Ðức Giêsu nói với ông ta: “Sao lại nói: nếu Thầy có thể? Cái gì cũng có thể, đối với người có lòng tin”. Lập tức, cha đứa bé kêu lên: “Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi!”  Khi thấy đám đông tuôn đến, Ðức Giêsu quát mắng tên quỷ: “Thần câm điếc kia, Ta truyền cho ngươi: ra khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa!”  Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh, rồi ra khỏi. Ðứa bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói: “Nó chết rồi!”  Nhưng Ðức Giêsu cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy, và nó đứng lên.  Khi Người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?”  Người đáp: “Giống quỷ ấy chỉ trừ được bằng lời cầu nguyện thôi”.
SUY NIỆM
Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi”. Ðức Giêsu nói với ông ta: “Sao lại nói: nếu Thầy có thể? Cái gì cũng có thể, đối với người có lòng tin”. Lập tức, cha đứa bé kêu lên: “Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi!” (Mc 9 2-24)

Điều chúng ta cần lưu ý trong đoạn Tin Mừng này đó là cảm giác tuyệt vọng của người cha. Nhưng thật tốt lành, vì trong cơn tuyệt vọng ấy ông đã chạy đến với Chúa Giê-su. Điều này dạy chúng ta bài học về cách mà chúng ta thường chạy đến với Chúa.

Khi cuộc sống êm trôi, chúng ta dễ dàng buông thả cho đức tin và lòng trung thành tuột dốc. Mọi thứ xảy đến cách tốt đẹp khiến chúng ta quên rằng Chúa là Thiên Chúa, chúng ta phải hết lòng yêu mến và phó dâng mọi sự cho Ngài. Nhưng khi khó khăn bất ngờ ập đến, chúng ta chạy về với Ngài để tìm kiếm điều chúng ta cần. Chúng ta đến với Ngài như bệnh nhân tìm đến bác sĩ, chỉ khi chúng ta biết mình bị bệnh.

Trong cơn tuyệt vọng, người đàn ông chạy đến với Chúa Giê-su, nhưng sâu thẳm trong lòng ông không nghĩ rằng Chúa Giê-su có thể làm bất cứ điều gì để giúp đỡ ông. Điều này cho thấy ông là người kém tin. Quy chiếu về mình, chúng ta đợi đến khi gặp khủng hoảng rồi mới chạy đến với Chúa, nhưng chúng ta không tin tưởng rằng Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta. Khi ấy, chúng ta đang biểu lộ sự thiếu vắng niềm tin nơi Chúa của mình.

Nhưng có một tin tốt lành, là Chúa đã làm việc chỉ với chút lòng tin nhỏ bé của người đàn ông ấy, và Ngài cũng sẽ làm với chúng ta như vậy. Ngài chữa lành cho con trai của ông ấy, Ngài cũng sẽ chữa lành cho chúng ta. Nếu chúng ta chạy đến với Ngài bằng chút lòng tin nhỏ bé, hãy đảm bảo rằng lòng tin ấy sẽ lớn lên. Nó phải lớn lên, để chúng ta đến với Chúa mỗi ngày ngay cả khi chúng ta không gặp khó khăn thử thách. Đến với Ngài không chỉ vì yêu, mà đó còn là một dấu hiệu đích thực biểu lộ một lòng tin sâu sắc và trung tín.
Phản tỉnh: dựa vào động lực mà bạn có khi đến với Chúa Giê-su. Đến với Ngài không chỉ những lúc khó khăn, nhưng phản chiếu bản chất của đức tin, bạn phải biến nó thành thói quen hằng ngày để đến với Chúa trong mọi sự như là kết quả của một đức tin sâu sắc và kiên định, cùng tình yêu mà bạn dành cho Chúa. Hình thái này của đức tin mang lại niềm vui cho Thánh Tâm Chúa, biến đổi chúng ta và cuộc sống chúng ta trở nên tốt hơn.

Lord, may I come to You in all things.  May I love and serve You when life is good, and may I trust You with an unwavering trust when life is challenging.  Increase my faith and help me to manifest that faith every day of my life.  Jesus, I trust in You.

Nguồn: https://catholic-daily-reflections.com/2019/02/24/help-my-unbelief-2/?fbclid=IwAR102Mv7yXTr-HZ_49dX984t-mEq0RY1Ov_At3hoWhH36RVGLwjXCGIYSZI

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Chiêm ngắm Bí tích Thánh Thể qua đôi mắt của 10 vị thánh

Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể và trong Hội thánh Công giáo. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *