Nét bút cuộc đời

Trang giấy trắng cuộc đời Chúa trao ấy
Nét đầu tiên nguệch ngoạc chẳng ra hình
Tay Ngài nắn tay con từng nét một
Ân tình này cao vợi quá huyền linh

Con không thể tự mình hoạ nên chữ
Ngài viết trước, con cầm bút đồ theo
Nét vắn dài chưa theo đường chỉ vẽ
Chỗ lượn lên trượt xuống lúc treo leo

Ngài kiên nhẫn uốn theo thành con chữ
Cho thẳng hàng đúng hướng có trước sau
Có những lúc muốn cho mau vội viết
Nét thiếu thừa đen trắng chẳng đều nhau

Lúc vô tình làm nhàu cả trang giấy
Ngài hy sinh là phẳng lại như gương
Có những lúc ngả nghiêng mực rớt xuống
Lại âm thầm tẩy sạch vết nhơ vương

Có những lúc chán trường con mệt mỏi
Bàn tay Ngài đưa nét bút trên tay
Cho nét chữ thẳng ngay lại được viết
Rồi ít lâu nét bút lại múa quay

Nhưng bao dung tình này trao hết thảy
Từng nét một ngay ngắn được chỉnh chu
Để theo Ngài hoạ lên trang giấy mới
Để chữ YÊU được viết mãi thiên thu.

Muối Biển

Kiểm tra tương tự

Sự thinh lặng của Thiên Chúa – Kỳ 3: Mặc khải về một bức tranh rộng lớn hơn

Sự thinh lặng của Thiên Chúa và mầu nhiệm Nhập Thể   Quan điểm nhập …

Khóa học: “Sơ lược về giáo luật hôn nhân và tiêu hôn”

Các bạn thân mến! Mục vụ cho người ly dị tái hôn thường rơi vào …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *