Ngắm xem cho tỏ Tình yêu (20)

mieu-ta-canh-dong-vao-moi-buoi-sang

(Tình Cha Hương Lúa)

Tình Cha hương lúa trổ đòng đòng

Dịu mát lòng ai nỗi khát mong

Gọi bước quay về mang khắc khoải

Tơ duyên chắp cánh gót thong dong

Êm êm vẫy gọi rung rinh lá

Sóng sánh duyên tình gió mát trong

Thoang thoảng ươm thơ hồn mộng ước

Tình Cha dấu ái ngất ngây lòng.

***

– Muối Biển –

Kiểm tra tương tự

Niềm tin vọng

  (A Week of Love)   Niềm tin ẩn đọng những mịt mờ, Như lời …

NHÂN TÌNH TRỜI

  Thêm một mùa chờ đợi tìm hy vọng, Hỏi thế nhân có điều gì …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *