Ngắm xem cho tỏ Tình yêu (20)

mieu-ta-canh-dong-vao-moi-buoi-sang

(Tình Cha Hương Lúa)

Tình Cha hương lúa trổ đòng đòng

Dịu mát lòng ai nỗi khát mong

Gọi bước quay về mang khắc khoải

Tơ duyên chắp cánh gót thong dong

Êm êm vẫy gọi rung rinh lá

Sóng sánh duyên tình gió mát trong

Thoang thoảng ươm thơ hồn mộng ước

Tình Cha dấu ái ngất ngây lòng.

***

– Muối Biển –

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *