Ngày 02-11: Cầu nguyện cho các linh hồn

Người Công giáo tin rằng cái chết chỉ có thể phân cách họ với những người họ yêu thương trong một thời gian. Chúng ta vẫn được hiệp nhất với những người đã khuất trong sự Hiệp thông của Các Thánh. Trong ngày lễ Các Linh hồn [còn gọi là Lễ Các Đẳng], và trong suốt tháng Mười Một, chúng ta nhớ tới những người thân thuộc, bạn bè của chúng ta, và tất cả những người trung tín đã qua đời nhưng có thể còn đang trong luyện ngục, chờ đợi hưởng niềm vui viên mãn trên thiên quốc. Chúng ta cầu nguyện cho họ, và nhớ rằng họ, những người đang được thanh luyện, cũng có khả năng chuyển cầu cho chúng ta nữa.

Một vài hoạt động trong ngày lễ Các Đẳng:

  • Viếng nghĩa trang (Một số nghĩa trang có những khu đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh, và bạn có thể cầu nguyện cách đặc biệt ở đây).
  • Tham dự Thánh Lễ.
  • Cầu nguyện như sau:

Lạy Chúa, xin cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn,

để họ được hưởng phúc với Các Thánh của Ngài đến muôn đời, vì Ngài xót thương.

Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời,

và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn,

để họ được hưởng phúc với Các Thánh của Ngài đến muôn đời, vì Ngài xót thương. Amen.

Công Trình, S.J., chuyển ngữ

(Nguồn: www.loyolapress.com)

Kiểm tra tương tự

Giới thiệu Phút Hồi Tâm: “Từ Tro Bụi Đến Vinh Quang”

Mùa Chay là thời điểm Thiên Chúa dành tặng cho con cái của mình, trao …

Người tu sĩ đồng tính thì có sao không?

Người tu sĩ đồng tính thì có sao không?   Chào bạn, Trước khi đưa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *